درباره ما

تابان تویز مفتخر است تمام محصولات خود را ، ایرانی عرضه کند 

خوشبختانه اسباب بازیهای ایرانی نسبت به اسباب بازیهای چینی از کیفیت بسیار بهتری برخوردار است

لذا حمایت از صنعت اسباب بازی حرکتیست جهادگونه در راستای شکوفایی صنعت کشور

شعار ما عبارت است از :   صادرات فرهنگ ایران به کل دنیا

این صادرات از راه ساخت فیلم و انیمیشن و سپس ساخت عروسک و اسباب بازی های با محتوا امکان پذیر است و ما امیدداریم به زودی زود با تلاش و پشت کار و با روحیه جوان گرایانه اسباب بازیهای ایرانی به سراسر دنیا عرضه شود

هدف ما در تابان تویز صادرات فرهنگ است ، نه فروش اسباب بازی