تماس با ما

دفتر مرکزی (تهران) (جدید):

تهران ، جاده قدیم قم ، شورآباد بعد از پل 60 متری ، روبروی بانک تجارت ، انبار منصفی 3

کد پستی: 1818138116

دفتر کارخانه (مشهد)

مشهد ، بلوار هاشمی رفسنجانی ۲۰ ، خیابان خسروی ۱ ، پلاک ۳۳ ، ساختمان فناوری ، واحد ۱۴

کد پستی: 9186439266

دفتر مرکزی (تهران) (جدید):
تهران ، جاده قدیم قم ، شورآباد بعد از پل 60 متری ، روبروی بانک تجارت ، انبار منصفی 3
کد پستی: 1818173642

دفتر کارخانه (مشهد)

مشهد ، بلوار هاشمی رفسنجانی ۲۰ ، خیابان خسروی ۱ ، پلاک ۳۳ ، ساختمان فناوری ، واحد ۱۴

کد پستی: 9186439266