لیست قیمت محصولات بریکس (BRIX)

لیست قیمت محصولات

لگو سطلی 40 قطعه 5003 بریکس (12)

شناسه 866
گرید A
قیمت پایه:
۱,۵۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۱,۵۰۱,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۱,۴۲۲,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۱۲ عدد
۱,۵۸۰,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
ثبت سفارشتعداد : 1

لگو سطلی کوچک 2011 بریکس (36)

شناسه 861
گرید B
قیمت پایه:
۴۹۷,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۴۷۲,۱۵۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۴۴۷,۳۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۳۶ عدد
۴۹۷,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
ثبت سفارشتعداد : 1

لگو سطلی کوچک 2004 بریکس (36)

شناسه 865
گرید B
قیمت پایه:
۷۹۵,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۷۵۵,۲۵۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۷۱۵,۵۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۳۶ عدد
۷۹۵,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
ثبت سفارشتعداد : 1

لگو ریز 76 قطعه 11000 بریکس (12)

شناسه 857
گرید A
قیمت پایه:
۸۹۷,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۸۵۲,۱۵۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۸۰۷,۳۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۱۲ عدد
۸۹۷,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
ثبت سفارشتعداد : 1

لگو سطلی مینی 2001 بریکس (36)

شناسه 853
گرید B
قیمت پایه:
۳۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۲۹۴,۵۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۲۷۹,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۳۶ عدد
۳۱۰,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
ثبت سفارشتعداد : 1

لگو ریز 310 قطعه 11001 بریکس (12)

شناسه 856
گرید +A
قیمت پایه:
۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۲,۳۴۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۱۲ عدد
۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
ثبت سفارشتعداد : 1

لگو چهارگوش 150 تکه 30000 بریکس (6)

شناسه 858
گرید A
قیمت پایه:
۵,۸۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۵,۵۴۸,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۵,۲۵۶,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۶ عدد
۵,۸۴۰,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
ثبت سفارشتعداد : 1

لگو چهارگوش 240 تکه 20000 بریکس (6)

شناسه 859
گرید +A
قیمت پایه:
۴,۵۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۴,۳۲۲,۵۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۴,۰۹۵,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۶ عدد
۴,۵۵۰,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
ثبت سفارشتعداد : 1

لگو سطلی 61 قطعه 2007 بریکس (12)

شناسه 860
گرید B
قیمت پایه:
۱,۱۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۱,۰۶۴,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۱,۰۰۸,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۱۲ عدد
۱,۱۲۰,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
ثبت سفارشتعداد : 1

لگو سطل بزرگ 120 قطعه 9003 بریکس (4)

شناسه 862
گرید A
قیمت پایه:
۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۵,۴۸۱,۵۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۵,۱۹۳,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۶ عدد
۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
ثبت سفارشتعداد : 1

لگو سطلی 55 تکه 7003 بریکس (6)

شناسه 863
گرید A
قیمت پایه:
۲,۳۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۲,۲۴۲,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۲,۱۲۴,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۶ عدد
۲,۳۶۰,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
ثبت سفارشتعداد : 1

لگو سطلی 210 تکه 20130 بریکس (6)

شناسه 867
گرید A
قیمت پایه:
۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۲,۷۲۶,۵۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۲,۵۸۳,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۶ عدد
۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
ثبت سفارشتعداد : 1
Instagram Logo Small TabanToys.com
Telegram Logo Small TabanToys.com
Logo Rubika App TabanToys.com
Phone Logo Small TabanToys.com
سبد خرید

ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

محصولات
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من
نحوه محاسبه قیمت

پس از ثبت سفارش اول، براساس نوع تسویه و حجم خرید، درصد تخفیف ثابت بر روی تمام کالاها دریافت خواهید کرد که این درصد طی تماس تلفنی توسط کارشناسان ما ارزیابی خواهد شد.

حجم خرید

نوع تسویه

سطح قیمت

جینی

چکی

قیمت پایه

جینی

نقدی

سطح 1

کارتنی

چکی

سطح 1

کارتنی

نقدی

سطح 2

خاوری

چکی

سطح 2