لیست قیمت عمده محصولات بریکس (BRIX)

لیست قیمت محصولات

لگو سطلی مینی 2001 بریکس (36)

شناسه 853
گرید B
قیمت پایه:
۳۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۲۹۴,۵۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۲۷۹,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۳۶ عدد
۳۱۰,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
ثبت سفارشتعداد : 1

لگو سطلی کوچک 2011 بریکس (36)

شناسه 861
گرید B
قیمت پایه:
۴۹۷,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۴۷۲,۱۵۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۴۴۷,۳۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۳۶ عدد
۴۹۷,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
ثبت سفارشتعداد : 1

لگو ریز 76 قطعه 11000 بریکس (8)

شناسه 857
گرید A
قیمت پایه:
۸۹۷,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۸۵۲,۱۵۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۸۰۷,۳۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۱۲ عدد
۸۹۷,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
ثبت سفارشتعداد : 1

لگو سطلی 40 قطعه 5003 بریکس (12)

شناسه 866
گرید A
قیمت پایه:
۱,۵۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۱,۵۰۱,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۱,۴۲۲,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۱۲ عدد
۱,۵۸۰,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
ثبت سفارشتعداد : 1

لگو ریز 310 قطعه 11001 بریکس (12)

شناسه 856
گرید +A
قیمت پایه:
۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۲,۳۴۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۱۲ عدد
۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
ثبت سفارشتعداد : 1

لگو سطلی کوچک 2004 بریکس (36)

شناسه 865
گرید B
قیمت پایه:
۷۹۵,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۷۵۵,۲۵۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۷۱۵,۵۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۳۶ عدد
۷۹۵,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
ثبت سفارشتعداد : 1

لگو خانه سازی 450 قطعه 2022 بریکس (6)

شناسه 1388
گرید A
قیمت پایه:
۴,۵۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۴,۳۵۱,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۴,۱۲۲,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۰ عدد
۴,۵۸۰,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
ثبت سفارشتعداد : 1

لگو چهارگوش 150 تکه 30000 بریکس (6)

شناسه 858
گرید A
قیمت پایه:
۵,۸۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۵,۵۴۸,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۵,۲۵۶,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۶ عدد
۵,۸۴۰,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
ثبت سفارشتعداد : 1

لگو چهارگوش 240 تکه 20000 بریکس (6)

شناسه 859
گرید +A
قیمت پایه:
۴,۵۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۴,۳۲۲,۵۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۴,۰۹۵,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۶ عدد
۴,۵۵۰,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
ثبت سفارشتعداد : 1

لگو سطلی 61 قطعه 2007 بریکس (12)

شناسه 860
گرید B
قیمت پایه:
۱,۱۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۱,۰۶۴,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۱,۰۰۸,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۱۲ عدد
۱,۱۲۰,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
ثبت سفارشتعداد : 1

لگو سطل بزرگ 120 قطعه 9003 بریکس (4)

شناسه 862
گرید A
قیمت پایه:
۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۵,۴۸۱,۵۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۵,۱۹۳,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۶ عدد
۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
ثبت سفارشتعداد : 1

لگو سطلی 55 تکه 7003 بریکس (6)

شناسه 863
گرید A
قیمت پایه:
۲,۳۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۲,۲۴۲,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۲,۱۲۴,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۶ عدد
۲,۳۶۰,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
ثبت سفارشتعداد : 1
Instagram Logo Small TabanToys.com
Telegram Logo Small TabanToys.com
Logo Rubika App TabanToys.com
Phone Logo Small TabanToys.com
سبد خرید

ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

محصولات
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من