لیست قیمت محصولات بریکس (BRIX)

لیست قیمت محصولات

لگو ریز 76 قطعه 11000 بریکس (12)

شناسه 857
گرید A
قیمت پایه:
۷۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۷۲۲,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۶۸۴,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۱۲ عدد
۷۶۰,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
ثبت سفارشتعداد : 1

لگو ریز 310 قطعه 11001 بریکس (12)

شناسه 856
گرید +A
قیمت پایه:
۲,۲۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۲,۱۴۷,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۲,۰۳۴,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۱۲ عدد
۲,۲۶۰,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
ثبت سفارشتعداد : 1

لگو سطلی مینی 2001 بریکس (36)

شناسه 853
گرید B
قیمت پایه:
۲۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۲۵۶,۵۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۲۴۳,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۳۶ عدد
۲۷۰,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
ثبت سفارشتعداد : 1

لگو سطلی 210 تکه 20130 بریکس (6)

شناسه 867
گرید A
قیمت پایه:
۲,۵۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۲,۳۸۴,۵۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۲,۲۵۹,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۶ عدد
۲,۵۱۰,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
ثبت سفارشتعداد : 1

لگو سطلی 120 تکه 20120 بریکس (12)

شناسه 872
گرید A
قیمت پایه:
۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۱,۴۷۲,۵۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۱,۳۹۵,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۱۲ عدد
۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
ثبت سفارشتعداد : 1

لگو چهارگوش 150 تکه 30000 بریکس (6)

شناسه 858
گرید A
قیمت پایه:
۵,۰۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۴,۸۲۶,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۴,۵۷۲,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۶ عدد
۵,۰۸۰,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
پیش خریدتعداد : 1

لگو چهارگوش 240 تکه 20000 بریکس (6)

شناسه 859
گرید A
قیمت پایه:
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۳,۷۶۲,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۳,۵۶۴,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۶ عدد
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
پیش خریدتعداد : 1

لگو سطلی 61 قطعه 2007 بریکس (12)

شناسه 860
گرید B
قیمت پایه:
۹۶۸,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۹۱۹,۶۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۸۷۱,۲۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۱۲ عدد
۹۶۸,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
پیش خریدتعداد : 1

لگو سطل بزرگ 120 قطعه 9003 بریکس (4)

شناسه 862
گرید A
قیمت پایه:
۵,۰۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۴,۷۷۸,۵۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۴,۵۲۷,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۶ عدد
۵,۰۳۰,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
پیش خریدتعداد : 1

لگو سطلی 55 تکه 7003 بریکس (6)

شناسه 863
گرید A
قیمت پایه:
۲,۰۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۱,۹۵۷,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۱,۸۵۴,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۶ عدد
۲,۰۶۰,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
پیش خریدتعداد : 1

لگو سطلی کوچک 2004 بریکس (36)

شناسه 865
گرید B
قیمت پایه:
۵۰۸,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۴۸۲,۶۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۴۵۷,۲۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۳۶ عدد
۵۰۸,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
پیش خریدتعداد : 1

لگو سطلی 40 قطعه 5003 بریکس (12)

شناسه 866
گرید A
قیمت پایه:
۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۱,۳۱۱,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۱,۲۴۲,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۱۲ عدد
۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
پیش خریدتعداد : 1
سبد خرید

ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

محصولات
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من
نحوه محاسبه قیمت

پس از ثبت سفارش اول، براساس نوع تسویه و حجم خرید، درصد تخفیف ثابت بر روی تمام کالاها دریافت خواهید کرد که این درصد طی تماس تلفنی توسط کارشناسان ما ارزیابی خواهد شد.

حجم خرید

نوع تسویه

سطح قیمت

جینی

چکی

قیمت پایه

جینی

نقدی

سطح 1

کارتنی

چکی

سطح 1

کارتنی

نقدی

سطح 2

خاوری

چکی

سطح 2