لیست قیمت محصولات لی‌لی توی (LI LI TOY)

لیست قیمت محصولات

لگو کیفی 80 تکه لی لی توی (25)

شناسه 325
گرید A
قیمت پایه:
۱,۰۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۹۸۸,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۹۳۶,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۲۴ عدد
۱,۰۴۰,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
ثبت سفارشتعداد : 1

لگو ریز 210 قطعه جدید لی لی توی (18)

شناسه 724
گرید B
قیمت پایه:
۱,۵۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۱,۴۶۳,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۱,۳۸۶,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۲۴ عدد
۱,۵۴۰,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
ثبت سفارشتعداد : 1

لگو کیفی 200 تکه لی لی توی (12)

شناسه 327
گرید A
قیمت پایه:
۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۱,۸۰۵,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۱,۷۱۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۱۶ عدد
۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
ثبت سفارشتعداد : 1

لگو سطلی 208 تکه لی لی توی (8)

شناسه 328
گرید A
قیمت پایه:
۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۲,۳۴۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۸ عدد
۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
ثبت سفارشتعداد : 1

طناب 2 مدل بزرگ (100)

شناسه 631
گرید C
قیمت پایه:
۲۲۹,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۲۱۷,۵۵۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۲۰۶,۱۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۱۰۰ عدد
۲۲۹,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
ثبت سفارشتعداد : 1

لگو سطلی 32 تکه لی لی توی (48)

شناسه 549
گرید A
قیمت پایه:
۳۵۵,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۳۳۷,۲۵۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۳۱۹,۵۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۶۴ عدد
۳۵۵,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
ثبت سفارشتعداد : 1

لگو سطلی 320 تکه لی لی توی (4)

شناسه 475
گرید A
قیمت پایه:
۳,۶۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۳,۴۸۶,۵۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۳,۳۰۳,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۴ عدد
۳,۶۷۰,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
ثبت سفارشتعداد : 1

لگو سطلی 64 تکه لی لی توی (36)

شناسه 723
گرید A
قیمت پایه:
۶۲۷,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۵۹۵,۶۵۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۵۶۴,۳۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۳۶ عدد
۶۲۷,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
ثبت سفارشتعداد : 1

لگو باکس 150 تکه لی لی توی (12)

شناسه 725
گرید A
قیمت پایه:
۲,۳۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۲,۲۵۱,۵۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۲,۱۳۳,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۱۲ عدد
۲,۳۷۰,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
ثبت سفارشتعداد : 1

تانک ساده لی لی توی (18)

شناسه 346
گرید B
قیمت پایه:
۵۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۵۴۱,۵۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۵۱۳,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۱۸ عدد
۵۷۰,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
ثبت سفارشتعداد : 1

لگو کوله پشتی 120 تکه لی لی توی (18)

شناسه 330
گرید A
قیمت پایه:
۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۱,۲۳۵,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۱,۱۷۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۳۰ عدد
۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
ثبت سفارشتعداد : 1

لگو باکس 100 تکه لی لی توی (16)

شناسه 746
گرید A
قیمت پایه:
۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۱,۲۳۵,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۱,۱۷۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۱۶ عدد
۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

راهنما

عددی
کارتنی
ثبت سفارشتعداد : 1
Instagram Logo Small TabanToys.com
Telegram Logo Small TabanToys.com
Logo Rubika App TabanToys.com
Phone Logo Small TabanToys.com
سبد خرید

ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

محصولات
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من
نحوه محاسبه قیمت

پس از ثبت سفارش اول، براساس نوع تسویه و حجم خرید، درصد تخفیف ثابت بر روی تمام کالاها دریافت خواهید کرد که این درصد طی تماس تلفنی توسط کارشناسان ما ارزیابی خواهد شد.

حجم خرید

نوع تسویه

سطح قیمت

جینی

چکی

قیمت پایه

جینی

نقدی

سطح 1

کارتنی

چکی

سطح 1

کارتنی

نقدی

سطح 2

خاوری

چکی

سطح 2