خرید عمده جومانجی فکرآوران (16)

بازی فکری جومانجی فکرآوران از جدید ترین بازی های صفحه ای برند فکرآوران است که برگرفته از فیلم جومانجی می‌باشد. فکرآوران مهره‌های این بازی را بر اساس شخصیت‌های اصلی فیلم جومانجی ساخته است. ویژگی دیگر این بازی وجود گردونه حوادث در آن می‌باشد که به جذابیت بازی افزوده است. والدین میتوانند با خرید جومانجی فکرآوران هدیه مناسبی به کودک دلبند خود بدهند.

شناسه 114
گرید

خرید عمده جومانجی فکرآوران (16)

ثبت سفارش

300 Made In Iran New TabanToys.com

قیمت پایه:
۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۱,۸۸۱,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۱,۷۸۲,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۱۶ عدد
۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال

عددی
کارتنی
شناسه محصول 114
تاریخ بروزرسانی 1403/01/19
بسته‌ بندی تکی

جعبه‌ای

تعداد در کارتن

16 عدد

ثبت سفارش

300 Made In Iran New TabanToys.com

قیمت پایه:
۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۱,۸۸۱,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۱,۷۸۲,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۱۶ عدد
۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال

عددی
کارتنی

توضیحات

نام محصول : بازی فکری جومانجی فکرآوران

بازی فکری جومانجی فکرآوران جدیدترین بازیصفحه‌ای،
برند‌فکرآوران است که برگرفته از فیلم جومانجی می‌باشد.

فکرآوران مهره‌های این بازی را از روی شخصیت‌های اصلی،
جومانجی ساخته و ویژگی دیگر این بازی وجود گردونه حوادث در آن می‌باشد.

محتویات بازی جومانجی:

دستور بازی ساده برای کمک کردن در روش بازی
دارای صفحه بازی باکیفیت و مرغوب از جنس لمینیت می‌باشد.
گردونه و پایه گردونه  برای بازی کردن درون بازی موجود می‌باشد.
12عدد کارت تجهیزات ، و 12 عدد کارت جان که به صورت قلب است،
12عدد کارت مشعل است ، 1عدد تاس و 4مهره که برگرفته از شخصیت های اصلی فیلم میباشد.

آموزش بازی فکری جومانجی:

اول صفحه بازی را باز میکنیم سپس پایه گردونه را زیر صفحه بازی قرار می‌دهیم و گردونه را رو بروی پایه می‌گذاریم.
این بازی را می توان 2 تا 4 نفره انجام داد و نسبت به تعداد نفرات بازی کارت تجهیزات را بین بازیکنان تقسیم کرده.

به هر بازیکن 3 کارت جان ( قلب شکل ) تعلق می‌گیرد.نفر اول بازی کسی هست که شماره تاس آن بزرگتر باشد، شروع به بازی می‌کند و بازیکنی که زود تراز خانه‌ها عبورکرده است و به کوه جومانجی برسد برنده است.

در مورد خانه های بازی :

2مدل خانه بازی داریم که اولی بروی آن جومانجی نوشته شده است که خانه حوادث است، هر بازیکنی که بروی این خانه‌ها برورد اول بروی عکس خانه نگاه می‌کند،
اگر عکس مشعل بود یه کارت مشعل برای خود برمی‌دارد سپس گردونه را می‌چرخاند نمادی که بروی گردونه برای شما افتاده است را از کارت تجهیزات پیدا می‌کنید.
بروی کارت حوادث تجهیزاتی که برای عبور از آن خانه لازم دارید نوشته شده است بعد در میان کارت های تجهیزاتی که از قبل دارید نگاه می‌کنید ببینیم دارید یا ندارید ، اگرکارت تجهیزات را داشتید که بروی کارت گفته شده است از خانه چگونه عبور کنید .دستور کارت را انجام می‌دهید اگر موفق شدید دستور کارت را انجام دهید که کارت تجهیزاتتان سوخته و ادامه به بازی می‌دهید اگر موفق نشدید یا باید یکی از کارت‌های جان استفاده کنید یا از کارت مشعل استفاده می‌کنی، واگر کارت تجهیزات را نداشتید از بازیکن دیگر درخواست کمک می‌کنید اگر قبول کند درخواست شمارا به جای شما دستور کارت را انجام می‌دهد و شما یه آن یه کارت مشعل می‌دهید و اگر قبول نکرد شما باید یکی از جان‌هایتان استفاده کنید.
خانه دومی که کلبه جنگلی و خانه استراحت است که هربازیکنی درون این خانه برورد یه جان به آن تعلق می‌گرد.

نکاتی در مورد بازی جومانجی :

پیشنهاد می‌شود در این بازی به همدیگر کمک کنید، چون اگر رقیب شما بسوزد واز بازی خارج شود کوله پشتی و تمام تجهیزات آن نابود می‌شود.
این بازی به شما کمک کند درمیان رقابت جذاب، همکاری گروهی داشته باشید.
مهرها نمی‌توانند همدیگر را بزنند بلکه درکنار هم قرار می‌گیرند.
طبق قانون تاس هرکسی که شماره 6 بیارد می‌تواند دوباره تاس بیندازد.
کارت تجهیزاتی که بتواند شما را نجات دهد آن کارت میسوزد.

فیلم آموزشی بازی جومانجی:

بازی فکری جومانجی فکرآوران از جدید ترین بازی های صفحه ای برند فکرآوران است که برگرفته از فیلم جومانجی می‌باشد. فکرآوران مهره‌های این بازی را بر اساس شخصیت‌های اصلی فیلم جومانجی ساخته است. ویژگی دیگر این بازی وجود گردونه حوادث در آن می‌باشد که به جذابیت بازی افزوده است. والدین میتوانند با خرید جومانجی فکرآوران هدیه مناسبی به کودک دلبند خود بدهند.

خرید عمده جومانجی فکرآوران (16)

توضیحات

نام محصول : بازی فکری جومانجی فکرآوران

بازی فکری جومانجی فکرآوران جدیدترین بازیصفحه‌ای،
برند‌فکرآوران است که برگرفته از فیلم جومانجی می‌باشد.

فکرآوران مهره‌های این بازی را از روی شخصیت‌های اصلی،
جومانجی ساخته و ویژگی دیگر این بازی وجود گردونه حوادث در آن می‌باشد.

محتویات بازی جومانجی:

دستور بازی ساده برای کمک کردن در روش بازی
دارای صفحه بازی باکیفیت و مرغوب از جنس لمینیت می‌باشد.
گردونه و پایه گردونه  برای بازی کردن درون بازی موجود می‌باشد.
12عدد کارت تجهیزات ، و 12 عدد کارت جان که به صورت قلب است،
12عدد کارت مشعل است ، 1عدد تاس و 4مهره که برگرفته از شخصیت های اصلی فیلم میباشد.

آموزش بازی فکری جومانجی:

اول صفحه بازی را باز میکنیم سپس پایه گردونه را زیر صفحه بازی قرار می‌دهیم و گردونه را رو بروی پایه می‌گذاریم.
این بازی را می توان 2 تا 4 نفره انجام داد و نسبت به تعداد نفرات بازی کارت تجهیزات را بین بازیکنان تقسیم کرده.

به هر بازیکن 3 کارت جان ( قلب شکل ) تعلق می‌گیرد.نفر اول بازی کسی هست که شماره تاس آن بزرگتر باشد، شروع به بازی می‌کند و بازیکنی که زود تراز خانه‌ها عبورکرده است و به کوه جومانجی برسد برنده است.

در مورد خانه های بازی :

2مدل خانه بازی داریم که اولی بروی آن جومانجی نوشته شده است که خانه حوادث است، هر بازیکنی که بروی این خانه‌ها برورد اول بروی عکس خانه نگاه می‌کند،
اگر عکس مشعل بود یه کارت مشعل برای خود برمی‌دارد سپس گردونه را می‌چرخاند نمادی که بروی گردونه برای شما افتاده است را از کارت تجهیزات پیدا می‌کنید.
بروی کارت حوادث تجهیزاتی که برای عبور از آن خانه لازم دارید نوشته شده است بعد در میان کارت های تجهیزاتی که از قبل دارید نگاه می‌کنید ببینیم دارید یا ندارید ، اگرکارت تجهیزات را داشتید که بروی کارت گفته شده است از خانه چگونه عبور کنید .دستور کارت را انجام می‌دهید اگر موفق شدید دستور کارت را انجام دهید که کارت تجهیزاتتان سوخته و ادامه به بازی می‌دهید اگر موفق نشدید یا باید یکی از کارت‌های جان استفاده کنید یا از کارت مشعل استفاده می‌کنی، واگر کارت تجهیزات را نداشتید از بازیکن دیگر درخواست کمک می‌کنید اگر قبول کند درخواست شمارا به جای شما دستور کارت را انجام می‌دهد و شما یه آن یه کارت مشعل می‌دهید و اگر قبول نکرد شما باید یکی از جان‌هایتان استفاده کنید.
خانه دومی که کلبه جنگلی و خانه استراحت است که هربازیکنی درون این خانه برورد یه جان به آن تعلق می‌گرد.

نکاتی در مورد بازی جومانجی :

پیشنهاد می‌شود در این بازی به همدیگر کمک کنید، چون اگر رقیب شما بسوزد واز بازی خارج شود کوله پشتی و تمام تجهیزات آن نابود می‌شود.
این بازی به شما کمک کند درمیان رقابت جذاب، همکاری گروهی داشته باشید.
مهرها نمی‌توانند همدیگر را بزنند بلکه درکنار هم قرار می‌گیرند.
طبق قانون تاس هرکسی که شماره 6 بیارد می‌تواند دوباره تاس بیندازد.
کارت تجهیزاتی که بتواند شما را نجات دهد آن کارت میسوزد.

فیلم آموزشی بازی جومانجی:

(دیدگاه 4 کاربر)

ثبت سفارش

قیمت پایه:
۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۱,۸۸۱,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۱,۷۸۲,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۱۶ عدد
۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال

عددی
کارتنی
300 Made In Iran New TabanToys.com
شناسه محصول 114
تاریخ بروزرسانی 1403/01/19
بسته‌ بندی تکی

جعبه‌ای

تعداد در کارتن

16 عدد

(دیدگاه 4 کاربر)
دیدگاه ها

4 دیدگاه برای جومانجی فکرآوران (16)

 1. reta

  لطفا برای بازی فکری های دیگه هم ویدئو آموزشی بذارید
  ممنون…

  • Mehraban

   سلام دوست عزیز
   از پیشنهاد شما متشکریم
   در صورت امکان فیلم آموزشی برای این دسته از محصولات تهیه و منتشر خواهد شد.

 2. نیلوفر فتحی (خریدار محصول)

  بازی ۵الی و فوق العاده جذاب هست پیشنهاد میکنم بخرید..فقط موقع ارسال داخل جعبه پست نگذاشته بودن و گوشه جعبه پاره شده بود..

  • admin

   از اتفاق پیش آمده غذرخواهیم

 3. نیلوفر فتحی (خریدار محصول)

  بازی عالی و جداب هست..

 4. ناشناس

  عالی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *