10 آموزش نقاشی دختر ساده زیبا و شیک + عکس و فیلم نقاشی دختر

نقاشی دختر

فهرست 10 آموزش نقاشی دختر ساده زیبا و شیک + عکس و فیلم نقاشی دختر

نقاشی دخترانه زیبا


 1. تصویر با عنوان ترسیم یک دختر مرحله 1
  1
  یک دایره برای سر و یک دایره کوچک برای بدن ترسیم کنید.
   
   

 2. تصویر با عنوان ترسیم یک دختر مرحله 2
  2
  دستورالعمل های صورت و همچنین چانه و خط فک را ترسیم کنید.
   
   

 3. تصویر با عنوان ترسیم یک دختر مرحله 3
  3
  اندام ها (بازوها و پاها) را اضافه کنید.
   
   

 4. تصویر با عنوان ترسیم یک دختر مرحله 4
  4
  2 دایره برای چشم ها ترسیم کنید.
   
   

 5. تصویر با عنوان ترسیم یک دختر مرحله 5
  5
  طرح مو را ترسیم کنید. آن به شما بستگی دارد.
   
   

 6. تصویر با عنوان ترسیم یک دختر مرحله 6
  6
  طرح اولیه لباس دخترانه را ترسیم کنید.
   
   

 7. تصویر با عنوان ترسیم یک دختر مرحله 7
  7
  سایر جزئیات لباس را ترسیم کنید.
   
   

 8. تصویر با عنوان ترسیم یک دختر مرحله 8
  8
  طرح کلی دختر را رسم کنید.
   
   

 9. تصویر با عنوان ترسیم یک دختر مرحله 9
  9
  پیش نویس را پاک کنید و جزئیات بیشتری را وارد کنید.
   
   

 10. تصویر با عنوان ترسیم یک دختر مرحله 10
  10
  دختر را رنگ آمیزی کن
   
 
 
 

نقاشی دخترانه بامزه

 1. تصویر با عنوان Head Step 1 7
  1
  سر را ترسیم کنید. یک دایره و یک خط منحنی زیر آن برای چانه بکشید. دستورالعمل‌هایی مانند دستورالعمل‌هایی که برای کمک به ویژگی‌های صورت به شما نشان داده شده است اضافه کنید. نسبت های صورت به شما بستگی دارد و بسته به اینکه بخواهید واقعی یا کارتونی باشد، متفاوت خواهد بود. تصاویر یک دختر زیبا و کارتونی را نشان می دهند (بنابراین نسبت ها خیلی واقعی نیستند).
   
   

 2. تصویر با عنوان چشم و گوش مرحله 2
  2
  دو دایره برای چشم ها و دو خط منحنی نازک بالای آن برای ابروها اضافه کنید. دو نیم دایره برای گوش ها، روی همان خط راهنمای چشم ها بکشید.
   
   

 3. تصویر با عنوان بینی و دهان مرحله 3
  3
  یک بینی کوچک و یک جفت لب ریز اضافه کنید. با این حال، اگر دختری کمتر کارتونی یا بامزه می خواهید، می توانند بزرگتر یا متفاوت به نظر برسند.
   
   

 4. تصویر با عنوان مو مرحله 4 2
  4
  طرح در مو. برای او چتری بکشید و موهایش را کوتاه کنید یا بلند و موج دار نگه دارید. از تخیلاتت استفاده کن.
   
   

 5. تصویر با عنوان Body Step 5 1
  5
  حالا در بدنه طرح بزنید. یک گردن کوچک برای او، یک دایره برای بالاتنه و یک بیضی برای پایین تنه بکشید.
   
   

 6. تصویر با عنوان دست ها و پاها مرحله 6
  6
  برای بازوها و پاها، هر کدام 2 بیضی متصل را بکشید. دایره های کوچکی برای دست ها و پاها بکشید. بیضی های کوچک ناز را برای انگشتان او قرار دهید. لازم نیست جزئیات ناخن‌های دست را درج کنید، اما اگر این کار را انجام می‌دهید، آن‌ها را نسبتاً کوتاه کنید و بعداً با رنگ کردن (برای استفاده به عنوان لاک) روی آن‌ها تأکید کنید.
   
   

 7. تصویر با عنوان لباس مرحله 7 1
  7
  طرح در لباس او. اگر می خواهید یک الگو اضافه کنید یا فقط یک لباس ساده بکشید. چند کفش بکشید و یک کلاه فلاپی یا یک روبان برای موهای او اضافه کنید.
   
   

 8. تصویر با عنوان جزئیات مرحله 8
  8
  خطوط نهایی و هر گونه جزئیات اضافی مانند مژه، روبان و غیره را اضافه کنید. جزئیات به شما بستگی دارد – باز هم، خلاق باشید!
   
   

 9. تصویر با عنوان طرح کلی مرحله 9
  9
  طرح کلی دختر کوچک و پاک کردن دستورالعمل ها. همچنین می‌توانید در این مرحله نوعی پس‌زمینه یا عنصر بیرونی دیگری مانند سایه زدن به نقاشی خود اضافه کنید.
   
   

 10. تصویر با عنوان رنگ مرحله 10
  10
  او و لباس هایش را رنگ آمیزی کنید .
   
   
 
 

 
 

نقاشی دخترانه جدیدتصویر با عنوان 1635699 01.JPG

 1. 1
  با کشیدن یک شکل بیضی شروع کنید.
   
   

 2. تصویر با عنوان 1635699 02.JPG
  2
  بدنه را با یک مستطیل کوچک بکشید.
   
   

 3. تصویر با عنوان 1635699 03.JPG
  3
  دست ها و پاها را بکشید. فقط برای دست ها شکل های لوبیا و برای پاها شکل های بیضی کوتاه متصل به بدن را بکشید.
   
   

 4. تصویر با عنوان 1635699 04.JPG
  4
  چتری ها را بکشید. با کشیدن یک خط افقی در سراسر پیشانی شروع کنید و 3 مثلث را در بالای خط اضافه کنید.
   
   

 5. تصویر با عنوان 1635699 05.JPG
  5
  چشم های دایره ای بزرگ بکشید. سه دایره دیگر در دایره بزرگ برای مردمک ها بکشید که هر کدام باید کوچکتر از دایره اول باشد. برای دهان خندان یک شکل “U” اضافه کنید.
   
   

 6. تصویر با عنوان 1635699 06.JPG
  6
  روبان را بالای سر و موهای بلند را در پشت بکشید.
   
   

 7. تصویر با عنوان 1635699 07.JPG
  7
  دو خط افقی روی بدن لباس او اضافه کنید. یک خط افقی روی پاها با یک نیم دایره در وسط برای کفش بکشید.
   
   

 8. تصویر با عنوان 1635699 08.JPG
  8
  نقاشی خود را نهایی کنید و خطوط غیر ضروری را پاک کنید.
   
   

 9. تصویر با عنوان 1635699 09.JPG
  9
  نقاشی خود را رنگ آمیزی کنید
   
 
 
 

نقاشی دخترانه آسان

 1. تصویر با عنوان 1635699 10.JPG
  1
  یک شکل بیضی بکشید.
   
   

 2. تصویر با عنوان 1635699 11.JPG
  2
  بدن را به شکل مستطیل بکشید و بر اساس وضعیت بدنی که می خواهید بکشید، آن را به میل خود خم کنید.
   
   

 3. تصویر با عنوان 1635699 12.JPG
  3
  دو بیضی بلند برای دست ها و منحنی های بلند برای پاها بکشید.
   
   

 4. تصویر با عنوان 1635699 13.JPG
  4
  چتری ها را با دو خط منحنی متصل به مرکز پیشانی بکشید.
   
   

 5. تصویر با عنوان 1635699 14.JPG
  5
  چشم های دایره ای بزرگ بکشید. سه دایره دیگر در دایره بزرگ برای مردمک ها بکشید که هر کدام باید کوچکتر از دایره اول باشد. یک خط منحنی برای دهان اضافه کنید.
   
   

 6. تصویر با عنوان 1635699 15.JPG
  6
  برای مدل موی دم دوقلو دو شکل اشک در هر طرف سر اضافه کنید.
   
   

 7. تصویر با عنوان 1635699 16.JPG
  7
  برای الگوی لباس او دو خط افقی روی بدن اضافه کنید. یک خط روی پاها و یک خط منحنی برای کفش های او به آن متصل کنید.
   
   

 8. تصویر با عنوان 1635699 17.JPG
  8
  نقاشی خود را نهایی کنید و خطوط غیر ضروری را پاک کنید.
   
   

 9. تصویر با عنوان 1635699 18.JPG
  9
  نقاشی خود را رنگ آمیزی کنید
   

نقاشی دختر ساده

 1. تصویر با عنوان 1635699 19.JPG
  1
  یک شکل بیضی برای سر بکشید.
   
   

 2. تصویر با عنوان 1635699 20.JPG
  2
  بدن را به شکل مستطیل بکشید و بر اساس موقعیت بدنی که می‌خواهید بکشید، آن را به دلخواه خم کنید.
   
   

 3. تصویر با عنوان 1635699 21.JPG
  3
  به سر چسبیده، دست ها را با اشکال منحنی بکشید. برای پاها یک شکل مستطیل و یک شکل U که به بالاتنه چسبیده است بکشید.
   
   

 4. تصویر با عنوان 1635699 22.JPG
  4
  یک خط افقی روی پیشانی و یک مثلث در وسط برای چتری های او بکشید.
   
   

 5. تصویر با عنوان 1635699 23.JPG
  5
  دو خط “چک” یکی برعکس برای ابروها بکشید، این نشان دهنده حالت خشم در صورت است. چشم های دایره ای بزرگ را اضافه کنید. سه دایره دیگر در دایره بزرگ برای مردمک ها بکشید که هر کدام باید کوچکتر از دایره اول باشد. یک خط منحنی معکوس برای دهان اضافه کنید.
   
   

 6. تصویر با عنوان 1635699 24.JPG
  6
  برای مدل موی باترکاپ دو شکل شاخ مانند در هر طرف سر اضافه کنید.
   
   

 7. تصویر با عنوان 1635699 25.JPG
  7
  برای الگوی لباس او دو خط افقی روی بدن اضافه کنید. روی هر پای او یک خط بکشید و یک نیم دایره برای کفش هایش به آن وصل کنید.
   
   

 8. تصویر با عنوان 1635699 26.JPG
  8
  نقاشی خود را نهایی کنید و خطوط غیر ضروری را پاک کنید.
   
   

 9. تصویر با عنوان 1635699 27.JPG
  9
  نقاشی خود را رنگ آمیزی کنید
 

نقاشی دختر

 1. تصویر با عنوان ترسیم یک دختر گربه انیمیشن مرحله 01
  1
  چند دستورالعمل ترسیم کنید. یک دایره برای سر، با دو شکل مثلثی در بالا برای گوش.
   
   

 2. تصویر با عنوان ترسیم یک دختر گربه انیمیشن مرحله 02
  2
  دستورالعمل های مرکز دایره را اضافه کنید. این برای تعیین اینکه ویژگی ها قرار است در کجا قرار گیرند استفاده می شود. باید یک خط عمودی در مرکز سر و یک خط افقی در حدود 1/4 تا 1/3 از پایین دایره وجود داشته باشد.
   
   

 3. تصویر با عنوان ترسیم یک دختر گربه انیمیشن مرحله 03
  3
  چند دایره برای جایی که چشم ها قرار است قرار بگیرند اضافه کنید. آنها باید در امتداد خط راهنمای افقی باشند که قبلاً ترسیم کرده اید.
   
   

 4. تصویر با عنوان ترسیم یک دختر گربه انیمیشن مرحله 04
  4
  دستورالعمل های مربوط به مو را اضافه کنید. این فقط می تواند یک شکل ساده باشد، فقط برای مشخص کردن اینکه موها چگونه به نظر می رسند. داشتن پهلوهای بلند ایده خوبی برای پوشاندن جایی است که گوش انسان قرار دارد. وقتی 2 سری گوش وجود دارد می تواند کمی عجیب باشد. و هیچ کس دختر گربه کچل را دوست ندارد.
   
   

 5. تصویر با عنوان ترسیم یک دختر گربه انیمیشن مرحله 05
  5
  چانه و بقیه اجزای صورت از جمله گوش ها را اضافه کنید. قسمت پایین چانه باید به اندازه ای که قسمت بالای چشم از بالای سر فاصله دارد از بالای چشم ها فاصله داشته باشد. بالای چشم ها باید وسط سر یک دختر انیمه باشد.
   
   

 6. تصویر با عنوان ترسیم یک دختر گربه انیمیشن مرحله 06
  6
  جزئیات مو با انیمه، مو می تواند فوق العاده پیچیده یا بسیار ساده باشد. موها را بسته به سطح مهارت خود تزئین کنید.
   
   

 7. تصویر با عنوان ترسیم یک دختر گربه انیمیشن مرحله 07
  7
  چشم ها را پر کنید. چشم های انیمه برای مبتدیان می تواند پیچیده به نظر برسد. فقط سعی کنید قسمت های جداگانه چشم های انیمه را تجزیه کنید. در اینجا 3 شکل وجود دارد، شکل بالا، شکل C پایین و شکل برجسته مربع.
   
   

 8. تصویر با عنوان ترسیم یک دختر گربه انیمیشن مرحله 08
  8
  دستورالعمل هایی را که نیاز ندارید پاک کنید. اگر آن را دیجیتالی کشیدید، لایه پایین را خاموش کنید. اگر طرح را با مداد کشیدید و سپس با جوهر روی آن رفتید، مداد را پاک کنید. اگر فقط از مداد استفاده می‌کنید، فقط دستورالعمل‌ها را پاک کنید.
   
   

 9. تصویری با عنوان Draw anime Cat Girl Intro
  9
  تمام شد فقط کمی رنگ اضافه کنید. اگرچه افزودن رنگ به خودی خود یک آموزش است. پس هنوز در این مورد نگران نباشید.
   
 
 

با خرید حداقل 3 میلیون تومان از مزایای خرید با قیمت عمده بهره مند شوید.

 
 

آموزش گام به گام نقاشی دخترانه

آموزش گام به گام نقاشی دخترانه

1 آموزش نقاشی دختر ساده

1_سر دختر را بکشید.

ابتدا باید سر دختر را به شکل یک بیضی کوچک بکشید.

2_گوش ها و چتری ها را بکشید.

در بالای سر چتری ها را به صورت زیگزاگ بکشید. بعد، به 2 گوش کوچک در دو طرف سر نیاز دارید.

3_چشم های دختر و لبخند بکشید.

دو چشم سیاه کوچک زیر چتری ها بکشید و چند گل مژه روی آن بکشید. یک لبخند کوچک در قسمت پایین صورت بکشید.

4_مو ها را به صورت دم اسبی بکشید.

در هر طرف سر دم اسبی بکشید. سعی کنید مو ها را همانطور که در عکس کشیده شده است بکشید.

5_یک لباس بکشید.

دو خط مستقیم زیر سر بکشید که کمی از یکدیگر فاصله دارند. از قسمت پایین، خطوط را به صورت نیم دایره به هم وصل کنید.

6_بازوها را بکشید.

در دو طرف بالاتنه، بازوهای بیضی شکل را به طرفین بکشید.

7_پاها را بکشید.

پاهای دختر را که در مجاورت یکدیگر قرار دارند به ترتیب عکس پایین بکشید.

8_کفش ها را بکشید.

در پایین پاها خطوط افقی بکشید.

9_نقاشی را رنگ آمیزی کنید

خرید عمده اسباب بازی پسرانه

خرید عمده ماشین مینی نیکو

در این مقاله قصد داریم سه نقاشی زیبا را به شما آموزش که برای خود و کودکانتان بکشید.

2_آموزش نقاشی دختر کودکانه

مرحله 1_یک صورت دختر بکشیم – بیایید شروع کنیم!

از وسط کاغذ شروع کنید، یک شکل بیضی بکشید تا یک طرح کلی از صورت ایجاد کنید. شما می توانید شکل صورت را هر طور که می خواهید بکشید.

مرحله 2 – گوش ها را بکشید

 

در دو طرف صورت، یک جفت گوش بکشید. می توانید گوش ها را هر طور که دوست دارید بکشید: گرد، نوک تیز، مربع یا هر شکلی که می خواهید باشد.

مرحله 3 – مو را به صورت اضافه کنید

اکنون زمان آن است که مو را به نقاشی خود اضافه کنید. می توانید موها را به هر اندازه که می خواهید بلند یا کوتاه و به اندازه دلخواه پرپشت یا نازک کنید. علاوه بر این، حتی می توانید آن را با هر گونه لوازم جانبی، مانند هدبند، سنجاق سر و موارد دیگر تزئین کنید.

هنگام کشیدن مو روی شخصیت های زن ، به خاطر داشته باشید که دختران معمولاً پیشانی باریک و کوتاه تر از پسرها دارند. بنابراین خط مو نباید خیلی از ابروها دور باشد. همچنین فراموش نکنید که با ایجاد فضای کافی بین سر و مو، به موها حجم دهید.

مرحله 4 – بعد، چشم ها را بکشید

برای چشم ها دو شکل گرد بکشید.

در داخل شکل گرد، دو دایره دیگر در داخل طرح بکشید. این بار آن را با سایه پر کنید تا به راحتی به عنوان مردمک چشم تشخیص داده شود. هنگام سایه زدن مردمک ها، یک دایره کوچک را بدون سایه رها کنید تا جلوه ای چشمگیر بر روی چشم ها ایجاد کنید و به نظر برسد که در حال برق زدن است.

ناگفته نماند که می توانید هر طور که بخواهید چشم ها را بکشید. شش شکل چشم متفاوت وجود دارد: بادامی، رو به بالا، کلاه دار، یکپارچه، رو به پایین و گرد.

هنگام کشیدن چشم، همیشه به یاد داشته باشید که زنان معمولاً چشمان بازتر و بازتر از مردان دارند. در آخر فراموش نکنید که چند مژه روی چشم ها اضافه کنید

مرحله 5 – سپس، بینی را بکشید

یک خط منحنی وارونه زیر چشم ها درست در بین آن ها بکشید. این به عنوان نوک بینی عمل خواهد کرد.

نقطه ای که بینی را می کشید مشخص می کند که بینی چقدر بلند یا کوتاه به نظر می رسد. اگر می خواهید بینی کوتاه به نظر برسد، آن را در نزدیکی چشم ها بکشید. در غیر این صورت، اگر می خواهید طولانی تر به نظر برسد، آن را کمی پایین تر بکشید.

مرحله 6 – یک لبخند روشن بر روی صورت خود قرار دهید

با اضافه کردن یک لبخند گسترده، بیان یا احساسی را به نقاشی خود وارد کنید. زیر بینی، یک خط منحنی وارونه مشابه مرحله قبل بکشید. اما این بار باید نسبتا بزرگتر باشد.

در ترسیم دهان آن هر طور که دوست دارید دریغ نکنید! شما همچنین می توانید دهان را کاملاً باز کنید، تقریباً انگار نقاشی شما در حال خنده است. برای این کار کافی است یک خط افقی با یک خط منحنی در پایین بکشید. هنگامی که به درستی ترسیم می شود، باید مانند یک حرف “D” کناری به نظر برسد.

مرحله 7 – بعد، یک ابرو اضافه کنید

درست بالای هر چشم، یک ابرو کمانی بکشید. به طور کلی دختران در مقایسه با پسران ابروهای نازک تر و کمانی تری دارند. بنابراین، هنگام کشیدن ابرو، حتما این را در نظر بگیرید.

از بازی کردن با شکل و ضخامت ابرو هر چقدر که نترسید و هرطور که دوست دارید بکشید. فقط به خاطر داشته باشید که فرم ابروها به شدت بر حالت چهره شخصیت شما تأثیر می گذارد.

مرحله 8 – رژگونه به گونه ها اضافه کنید

صورت یک دختر بدون رژگونه کامل نمی شود. رژگونه نقاشی شما را زنانه تر نشان می دهد و همچنین به چهره شخصیت شما احساس می بخشد.

به منظور افزودن یک اثر رژگونه ظریف، به سادگی دو شکل بیضی به طرفین روی هر دو گونه بکشید. آن را کمی دورتر از بینی نگه دارید تا طبیعی تر به نظر برسد.

مرحله 9 – جزئیات و الگوها را به مو اضافه کنید

با افزودن رگه هایی روی موها برای افزودن بافت به طرح، ظاهر را کامل کنید. خطوط بلند متعددی را در طول مو بکشید تا توهم تارهای جداگانه ایجاد کنید.

در اینجا می توانید نقاشی چهره یک دختر را ببینید که تقریباً تمام شده است! تنها چیزی که از دست می دهد یک خط تیره رنگ برای تکمیل آثار هنری شماست!

 

مرحله 10 – نقاشی خود را رنگ کنید

در نهایت، اینجا هیجان انگیزترین بخش است – پر کردن رنگ ها برای نقاشی عالی شما! این بخشی است که در آن می توانید مهارت های هنری و توانایی خود را در ترکیب و تطبیق رنگ های مختلف نشان دهید.

با رنگ کردن صورت شروع کنید. برای ایجاد رنگ پوست، رنگ های قرمز، زرد، قهوه ای و سفید را با هم مخلوط کنید. بسته به رنگ پوستی که مد نظرتان است، ممکن است بخواهید رنگ خاصی را بیشتر از بقیه اضافه کنید.

عکس انواع نقاشی های دختر

در اینجا عکس انواع نقاشی های دختر را برای شما جمع آوری کرده ایم تا بتوانید در یک نگاه بهترین انان را انتخاب کنید و بکشید.

ویدیو آموزش نقاشی دختر ساده و زیبا

برای خواندن قصه کودکانه اینجا کلیک کنید

برای کشیدن نقاشی کودکانه اینجا کلیک کنید

Instagram Logo Small TabanToys.com
Telegram Logo Small TabanToys.com
Logo Rubika App TabanToys.com
Phone Logo Small TabanToys.com
سبد خرید

ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

محصولات
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من
نحوه محاسبه قیمت

پس از ثبت سفارش اول، براساس نوع تسویه و حجم خرید، درصد تخفیف ثابت بر روی تمام کالاها دریافت خواهید کرد که این درصد طی تماس تلفنی توسط کارشناسان ما ارزیابی خواهد شد.

حجم خرید

نوع تسویه

سطح قیمت

جینی

چکی

قیمت پایه

جینی

نقدی

سطح 1

کارتنی

چکی

سطح 1

کارتنی

نقدی

سطح 2

خاوری

چکی

سطح 2