آموزش ساخت 10 اوریگامی راحت | اوریگامی ساده

آموزش ساخت اوریگامی راحت

فهرست آموزش ساخت 10 اوریگامی راحت | اوریگامی ساده

فهرست آموزش ساخت اوریگامی

آموزش ساخت اوریگامی راحت

⦁ مرغ ماهی خوار

مرغ ماهی خوار اوریگامی یکی از مشهورترین اشکالی است که می توان با تا کردن کاغذ آن را ساخت. این حیوان، اغلب اولین پروژه‌ای است که کسانی که علاقه مند به درست کردن اریگامی هستند آن را با تا کردن کاغذ می سازند. اریگامی این مرغ به عنوان نماد صلح و هماهنگی نیز به کار برده می شود.

1) آماده سازی لوازم مورد نیاز

برای تا کردن یک مرغ ماهی خوار اوریگامی، شما به یک ورق مربعی کاغذ اوریگامی نیاز دارید. اگر تجربه اریگامی زیادی ندارید، با کاغذهای بزرگتر شروع کنید تا ساخت مرغ ماهی خوار برای شما آسان تر باشد. کار با ورق های کوچکتر به دلیل وجود جزئیات در تا کردن، سخت تر است و نیاز دارید که کاغذ را بتوانید به صورت حرفه ای تر تا بزنید. ممکن است بخواهید از کاغذ طرح دار استفاده کنید که مرغ ماهی خوار های اوریگامی از کاغذ طرح دار بسیار شلوغ به نظر می رسند و آسان تر است که که ابتدا مدل را با یک کاغذ مخصوص رنگ روشن تا کنید. مرغ ماهی خوار در این آموزش با استفاده از یک کاغذ مخصوص اریگامی مربعی 20 در 20 ساخته شده است.

اوریگامی راحت

2) یک مربع پایه درست کنید

مرغ ماهی خوار اوریگامی با یک مربع پایه شروع می شود. ابتدا کاغذ رنگی خود را به سمت بالا قرار دهید. یک بار از گوشه ی پایینی سمت راست به صورت مورب تا کنید و باز کنید. بار دیگر، از گوشه ی سمت راست بالایی به گوشه ی سمت چپ پایینی به صورت اریب تا کنید.
کاغذ را از وسط تا کنید، خوب تا بزنید و باز کنید. سپس، دوباره در جهت دیگر تا بزنید. با استفاده از چین هایی که به تازگی ایجاد کرده اید، سه گوشه بالایی را به سمت پایین کاغذ بیاورید. مدل را صاف کنید تا پایه مربعی شما کامل شود.

3) پایه ی ساخت پرنده را آماده کنید

بدون آنکه مربع پایه را بچرخانید، لبه های پایینی چپ و راست لایه بالایی را به سمت داخل تا بزنید. تا ها را محکم کنید تا خطوط آن واضح باشند

قسمت اضافه ی بالایی را به سمت پایین تا کنید و تا را محکم کنید تا خط آن واضح باشد. دقت کنید که لبه های مثلث بالایی بر لبه های کناره ها، منطبق باشد. در نهایت همه ی تا ها را باز کنید


4) گوشه پایینی را به سمت بالا بکشید و لایه بالایی مدل را به سمت بالا بیاورید و باز کنید.

کناره های مدل را همزمان به داخل فشار دهید. در این مرحله، چندتا از تا ها معکوس می شود. با همین حالت مدل را تخت کنید و تای کاغذ را محکم تر کنید.


5) مدل را مانند شکل اول برعکس کنید و مراحل 3 و 4 را مجددا برای سمت دیگر انجام دهید. مجددا کاغذ را برگردانید تا شکل سوم به دست آید.


6) لبه های پایینی لایه بالایی را به سمت داخل تا کنید تا بر هم مماس شوند.

به سمت مرکز بچرخید و این کار را برای سمت پشت هم اجرا کنید.

7) برای به دست آوردن سر و دم مرغ ماهی خوار، لازم است که از روی خطوط تا، قسمت پایین را به سمت بالا بکشید تا طرحی شبیه به عکس زیر بدست بیاید.

8) برای به دست آوردن منقار، کافی است قسمت بالایی سر را طرف را کمی باز کنید (آن را صاف کنید) و سپس آن را به سمت پایین تا کنید( به اندازه ی کمتراز یک بند انگشت). قسمت سر را بالا بیاورید و مجددا نوک آن را به اندازه ی یک سانت به سمت پایین تا کنید. قسمتی که بین نوک و گردن قرار گرفته است را از وسط تا کنید و آن را نیشگون بگیرید تا منقار شکل بگیرد.

9) بال ها را باز کنید و به آن ها حالت دهید.


⦁ اریگامی نهنگ

گام اول
یک کاغذ مربع 20 در 20 آماده کنید که ترجیحا رنگ آن سفید- آبی باشد. ابتدا یک خط تای پررنگ از یک گوشه تا گوشه ی روبروی کاغذ خود بندازید( به صورت قطر مربع). سپس از کناره ها به سمت داخل تا بزنید به طوری که اضلاع مربع دقیقا مماس بر یکدیگر و روی خط قبلی تا شده قرار بگیرند.
گام دوم
از گوشه ی سمت دیگر نیز به داخل تا کرده تا روی خط تای اولیه مماس شوند.
گام سوم
شکل لوزی به دست آمده را صاف کنید و تمامی خطوط تا را تیز تر کنید.
گام چهارم
لایه ی بالایی کاغذ را جدا کنید و به سمت دیگر( عمود بر خط تای اولیه ی روی قطر) یک خط تا ایجاد کنید.
گام پنجم
مراحل شماره ی 4 را برای لبه ی پایینی نیز اجرا کنید.
گام ششم
کاغذ را برگردانید و از قسمت بالایی آن که محل قرار گرفتن سر نهنگ است، به سمت داخل تا کنید( تقریبا مثلثی به اندازه ی 5سانتی متر)
گام هفتم
لوزی را از روی خط تای اصلی، تا کنید.
گام هشتم
دو مثلث به جای باله های نهنگ در دو طرف قرار دارند. انتهای این مثل ها را با تا کردن حالت دهید تا باله های خوش فرم تری به دست بیاید.
گام نهم
قسمتی که باله به بدنه متصل است را با تا کردن از بدنه جدا کنید و به آن حالت دهید.

⦁ اوریگامی سگ

گام اول
کاغذ موردنظر خود را به شکل یک مربع 20 در 20 ببرید. آن را به صورت مورب تا کنید، باز کنید و سپس در جهت دیگر به صورت مورب تا کنید و باز کنید. سپس، تمام نقاط را به سمت داخل تا کنید تا در مرکز به هم برسند تا مربع کوچکتری ایجاد شود. تمامی تا ها را فشار دهید و محکم کنید.

گام دوم
یک سمت را به صورت دلخواه انتخاب کنید تای آن را باز کنید و قسمت بالای آن را به اندازه ی یک بند انگشت به سمت داخل تا کنید تا راس آن مماس با خط تای اولیه باشد. سپس دوباره و بدون آن که تای کوچک را باز کنید، در امتداد چین به سمت داخل تا کنید تا دوباره مربع شود.

گام سوم
تای روبروی گام قبلی را باز کنید و سپس روی خود و به سمت بیرون تا کنید تا قسمت بالایی آن به اندازه ی تقریباً 1.5 سانتی متر از مربع خارج شود. سپس کل کاغذ را مطابق شکل از وسط تا کنید.

گام چهارم
تای لایه ی بالایی قسمت پایین کاغذ را به طور کامل باز کنید و آن را از شکل بیرون بیاورید و سپس این قسمت را مانند شکل وسط به گونه ای مورب تا کنید که خط تای آن از راس بالای سمت راست به راس پایین سمت چپ باشد. بعداز محکم کردن خطوط تا، گوشه ی این لایه را به سمت پایین بیاورید و طوری تا کنید که این گوشه دقیقا روی قسمت پایینی شکل قرار گیرد و چیزی از قسمت پایین بیرون زده نشود.

گام پنجم
شکل را پشت و رو کنید و مراحل ذکر شده در قسمت 4 را برای سمت دیگر اجرا کنید با این تفاوت که جهت تا کردن ها معکوس باشد. یعنی قسمت بیرون آورده شده را به گونه ای مورب تا کنید که خط تای آن از راس بالای سمت چپ به راس پایین سمت راست باشد و بعداز آن، سر سگ تشکیل می شود. تای جلوی سر سگ را ابتدا محکم کنید سپس آن را برعکس کنید تا پوزه آن کشیده شود. برای پایان روی پوزه یک بینی و روی سر یک جفت چشم بکشید.


⦁ قورباغه

گام یک
کاغذ مدنظر خود را (ترجیحا سبز باشد که رنگ آن مناسب قورباغه باشد.) به صورت یک مستطیل( برای مثال 12 در 20) در بیاورید. مستطیل را به صورت عمودی از وسط تا کنید، تای آن را محکم کنید و سپس باز کنید. گوشه سمت راست بالا را به صورت مورب به سمت چپ پایین آورده و بعداز محکم کردن تا، آن را باز کنید.

گام دوم
گوشه بالا سمت چپ را به صورت مورب به سمت راست پایین بیاورید تای آن را محکم کنید و باز کنید. سپس کاغذ را پشت و رو کنید.

گام سوم
نقطه ای که تا های مورب یکدیگر را قطع می کنند در نظر بگیرید و از بالای مستطیل به سمت داخل، به گونه ای تا کنید که خط تای آن از جایی که تا های مورب به هم می رسد عبور کنند. تا را محکم کنید و باز کنید. کاغذ را دوباره پشت و رو کنید.

گام چهارم
کناره های قسمت بالایی را به گونه ای به سمت داخل بیاورید که سمت راست و چپ خط تای ایجاد شده در گام سوم، کاملا و بدون هیچ فاصله ای در کنار هم قرار بگیرند (به این حالت چین کدو می گویند). سپس قسمت بالای مستطیل خود را صاف کنید و تای آن را محکم کنید تا یک مثلث درست شود.

گام پنجم
دو گوشه مثلث بالایی را به گونه ای تا کنید که گوشه های سمت راست و چپ دقیقا روی گوشه ی بالایی مثلث بزرگتر قرار بگیرد. سمت چپ کاغذ را به سمت مرکز تا کنید تا ضلع بیرونی مستطیل دقیقا روی خط تای وسط مستطیل قرار بگیرد و با سمت راست نیز این کار را تکرار کنید.

گام ششم
گوشه بالایی دو مثلث کوچک تر ایجاد شده در گام پنچم را به سمت بیرون آورده و آن را طوری تا کنید که ضلعی که به سمت بیرون است نصف شود و دو ضلع دیگر روی هم قرار بگیرند (مانند تصویر). ابتدا پایین کاغذ را تا گوشه ی بالایی مثلث تا کنید و آن را محکم کنید و دوباره قسمت بالایی تا را، به سمت لبه پایینی شکل تا کنید. کل شکل را برگردانید تا قورباغه ی جهنده ی خود را خود را نمایان کنید. شما می توانید با چسباندن چند چشم متحرک آماده یا کشیدن چشم ها با نوک قلم کار را زیباتر به پایان برسانید. با فشار دادن به سمت زمین قسمت انتهایی قورباغه، می توانید جهنده بودن آن را مشاهده کنید.

⦁ پروانه

شما می توانید از پروانه هایی که در این بخش آموزش داده می شود، برای تزئین دیوار اتاق خواب استفاده کنید و یا آنها را با نخ آویزان کنید تا یک لوستر زیبا بسازید، یا پنجره های خود را با رنگین کمانی از آنها تزئین کنید.

گام یک
ابتئا یک مربع با رنگ دلخواه و اندازه ی پیشنهادی 20 در 20 برش دهید. یک بار کاغذ را به صورت افقی از وسط تا کرده و بعداز محکم کرئن تا، آن را باز کنید. بار دیگر کاغذ را به صورت عمودی از وسط تا کنید و محکم کنید و باز کنید.

گام دوم
کاغذ را پشت و رو کنید، سپس از هر دو طرف به صورت مورب تا کنید خط تا ها را محکم کنید و باز کنید.

گام سوم
کناره ها را به صورتی به مرکز بیاورید که قسمت چپ و راست تای افقی ایجاد شده در گام دوم، در مرکز مربع، دقیقا کنار هم قرار بگیرند ( به این حالت چین کدو می گویند) سپس تای آن را محکم کنید و لایه ی بالایی را نیز روی آن صاف کنید تا یک مثلث به وجود بیاید.

گام چهارم
گوشه های چپ و راست لایه بالایی مثلث را به گونه ای تا کنید که دقیقا این گوشه ها، روی گوشه ی بالایی مثلث اصلی قرار بگیرند.

گام پنجم
کل شکل را ابتدا 180 درجه بچرخانید و سپس آن را پشت و رو کنید. لایه ی رویی گوشه ی پایینی مثلث را به گونه ای به سمت بالا تا کنید تا نوک آن حدود 5 میلی متر از مثلث خارج شود و قسمت پایینی نیز کمی کشیده شود (مانند شکل ) در این حالت خط تای محکمی ایجاد کنید و بعد از آن بدون آن که جهت کاغذ را عوض کنید، در امتداد خط مرکزی( تایی که از قبل ایجاد کرده اید و تا گوشه ی بالایی این مثلث رویی نیز کشیده شده است) از وسط تا کنید و هر دوطرف را به هم نزدیک کنید.

گام ششم
در نهایت، سعی کنید حالت بال ها را مرتب کنید و به آن ها حجم دهید.

⦁ روباه

اوریگامی روباه
گام اول
ابتدا با کاغذ اوریگامی( ترجیحا نارنجی رنگ) یک مربع 20 در 20 برش دهید. در مرحله ی اول مربع را از وسط به صورت افقی و عمودی تا کنید، تای آن را محکم کنید و باز کنید. سپس دو خط تای مورب از دو جهت مختلف راست به چپ و چپ به راست ایجاد کنید و آن را محکم کنید و تای آن را باز کنید. کاغذ را به شکل لوزی در روبروی خود قرار دهید و بعد از اجرای این مراحل، مجددا از روی یکی از خط تا های مورب کاغذ را به سمت راست تا کنید.

گام دوم
گوشه های بالایی و مثلث ایجاد شده را طوری به سمت داخل بیاورید که دقیقا روی راس مثلث( همان گوشه ی سمت راستی) قرار بگیرد و تا های آن را محکم کنید. دقیقا همین کار را با گوشه ی پایینی مثلث انجام دهید. شما باید با یک مربع کوچک با یک خط تای افقی که از گوشه ی سمت راست به گوشه ی سمت چپ کشیده شده است، در جایی که دو مثلث به هم می رسند( وسط شکل)، باقی بمانید.
گام سوم و چهارم
بدون آنکه جهت مربع ساخته شده در مرحله ی قبل را تغییر دهید( به هیچ عنوان آن را نچرخانید) مربع خود را به صورت افقی و به سمت پشت کار، تا بزنید( باید گوشه ی بالایی مربع، را در جهت پشت کار به گوشه ی پایینی آن برسانید). برای تایید تا کردن کاغذ به روش صحیح، دقیت کنید که ضلع سمت راست مثلثی که در دست دارید شامل سه لایه ی کاغذ به صورت باز باشد که لایه ی وسطی خود از دو لایه تشکیل شده است.

گام پنجم و ششم
گوشه ی بالایی لایه ی رویی مثلث را، از گوشه ی پایین سمت راست به اندازه ی گوش های روباه، به سمت پشت تا کنید. این کار را برای گوشه ی بالایی لایه ی آخر مثلث نیز اجرا کنید تا گوش دیگر روباه تکمیل شود. حتما گوشه های بالایی تا شده را با هم مطابقت دهید و آن ها را منطبق کنید تا گوش هایی با اندازه های یکسان داشته باشد.

گام هفتم
لایه ی وسطی از دو قسمت تشکیل شده است. این قسمت ها را از سمت بالا، مقداری از یک دیگر جدا کنید و گوشه ی بالایی را به سمت داخل و پایین بیاورید و سمت چپ و راست آن را تا بزنید. این لوزی ایجاد شده همان سر روباه است. لایه ی سمت چپ قسمت مرکز را از گوشه ی پایینی به سمت چپ، و لایه ی سمت راست قسمت مرکز را از گوشه ی پایینی به سمت راست تا کنید و روی امتداد گوش ها آن را صاف کنید. تمامی تا ها را محکم کنید. برای حفظ تعادل اریگامی روباه خود، کافی است گوشه ی سمت چپی و انتهایی بدن روباه را به سمت داخل و کمی پایین، تا کنید و تای آن را محکم کنید که علاوه بر اینکه دم روباه را ساخته اید، می توانید آن را روی میز خود بگذارید.
گام هشتم
برای زیباتر و طبیعی تر شدن روباه، با قلم، پوزه و چشم های آن را رسم کنید و یا از چشم های آماده ی متحرک برای آن استفاده کنید.

Instagram Logo Small TabanToys.com
Telegram Logo Small TabanToys.com
Logo Rubika App TabanToys.com
Phone Logo Small TabanToys.com
سبد خرید

ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

محصولات
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من
نحوه محاسبه قیمت

پس از ثبت سفارش اول، براساس نوع تسویه و حجم خرید، درصد تخفیف ثابت بر روی تمام کالاها دریافت خواهید کرد که این درصد طی تماس تلفنی توسط کارشناسان ما ارزیابی خواهد شد.

حجم خرید

نوع تسویه

سطح قیمت

جینی

چکی

قیمت پایه

جینی

نقدی

سطح 1

کارتنی

چکی

سطح 1

کارتنی

نقدی

سطح 2

خاوری

چکی

سطح 2