4 آموزش نقاشی اسب ساده و زیبا نقاشی اسب واقعی و کارتنی

فهرست 4 آموزش نقاشی اسب ساده و زیبا نقاشی اسب واقعی و کارتنی

فهرست نقاشی اسب

این یک آموزش در مورد نحوه ترسیم سه نوع مختلف اسب است. پس کمی کاغذ، یک مداد، چند مداد رنگی بردارید و بیایید شروع کنیم!

روش اول: یک اسب کارتونی

تصویر با عنوان ترسیم یک اسب مرحله 1
یک دایره بزرگ با یک ضربدر در داخل بکشید. در قسمت پایین دایره بزرگ یک دایره بیضی شکل بکشید که اندازه آن کوچکتر است.
 
تصویر با عنوان ترسیم یک اسب مرحله 2
یک شکل الماسی بکشید که در هر طرف قسمت بالایی دایره بزرگ به صورت مایل به طرفین باشد.
 
تصویر با عنوان ترسیم یک اسب مرحله 3
یک مستطیلی بزرگ بکشید که کمی عمود بر دایره بزرگ باشد.
 
تصویر با عنوان ترسیم یک اسب مرحله 4
چهار اندام متصل به استخوان مستطیلی را اضافه کنید تا یک طرح کلی از بدن اسب ایجاد کنید.
 
تصویر با عنوان ترسیم یک اسب مرحله 5
دم را روی قسمت عقب اسب بکشید.
 
تصویر با عنوان ترسیم یک اسب مرحله 6
موهای اسب را با استفاده از خطوط منحنی نرم اضافه کنید.
 
تصویر با عنوان ترسیم یک اسب مرحله 7
چشم ها، بینی و دهان را با استفاده از صلیب داخل دایره بزرگ به عنوان راهنما برای قرارگیری صحیح قطعات اضافه کنید.
 
تصویر با عنوان ترسیم یک اسب مرحله 8
دو خط منحنی متصل به دایره کوچک بکشید تا بینی مانند بیرون زده به نظر برسد.
 
تصویر با عنوان ترسیم یک اسب مرحله 9
طرح بدنه را تیره کنید و جزئیات را به پای اسب اضافه کنید.
 
تصویر با عنوان ترسیم یک اسب مرحله 10
خطوط غیر ضروری را پاک کنید
تصویر با عنوان ترسیم اسب مرحله 11
نقاشی را رنگ آمیزی کنید.

روش دوم: یک اسب پرورش دهنده

تصویر با عنوان ترسیم یک اسب مرحله 12
یک بیضی برای سر بکشید.
 
تصویر با عنوان ترسیم یک اسب مرحله 13
یک بیضی دیگر برای پوزه بکشید. به یاد داشته باشید که فضایی برای سوراخ های بینی بگذارید.
 
تصویر با عنوان ترسیم اسب مرحله 14
گوش و دهان را بکشید.
 
تصویر با عنوان ترسیم اسب مرحله 15
یک بیضی بزرگ برای بدن بکشید و این بزرگترین قسمت بدن است. باید آن را بزرگتر از بقیه دایره ها بکشید
 
تصویر با عنوان ترسیم اسب مرحله 16
دو خط منحنی برای گردن بکشید.
 
تصویر با عنوان ترسیم اسب مرحله 17
دو بیضی متصل به ذوزنقه های منحنی برای پاهای جلویی بکشید و منحنی هایی را در زیر پاها برای سم اضافه کنید.
 
تصویر با عنوان ترسیم اسب مرحله 18
دو دایره برای ران ها بکشید.
تصویر با عنوان ترسیم اسب مرحله 19
دو خط متصل به ذوزنقه‌ها برای پاهای عقب بکشید و برای سم‌ها منحنی‌هایی را در زیر پاها اضافه کنید.
 
تصویر با عنوان ترسیم یک اسب مرحله 20
خطوط منحنی برای یال و دم اسب بکشید.
 
تصویر با عنوان ترسیم اسب مرحله 21
بر اساس طرح کلی، اسب را بکشید.
 
تصویر با عنوان ترسیم اسب مرحله 22
خطوط غیر ضروری را پاک کنید.
 
تصویر با عنوان ترسیم اسب مرحله 23
اسب خود را رنگ کنید!

روش سوم: یک اسب در حال تاختن

تصویر با عنوان ترسیم یک اسب مرحله 1
یک بیضی برای سر بکشید.
 
تصویر با عنوان ترسیم یک اسب مرحله 2
یک منحنی در سمت چپ بیضی برای ناحیه دهان بکشید.
 
تصویر با عنوان ترسیم یک اسب مرحله 3
یک بیضی دیگر برای قسمت میانی بدن بکشید.
 
تصویر با عنوان ترسیم یک اسب مرحله 4
دو دایره در دو طرف بیضی بکشید تا طرح بدن کامل شود.
تصویر با عنوان ترسیم یک اسب مرحله 5
منحنی هایی را بکشید که بدن و سر را به هم متصل می کند، همچنین منحنی هایی را در بالای سر برای گوش ها اضافه کنید.
 
تصویر با عنوان ترسیم یک اسب مرحله 6
چهار بیضی کشیده برای پاها بکشید.
 
تصویر با عنوان ترسیم یک اسب مرحله 7
چهار مجموعه دایره متصل به مستطیل برای پاها بکشید، برای سم ها بیضی اضافه کنید.
 
تصویر با عنوان ترسیم یک اسب مرحله 8
خطوط منحنی برای یال و دم اسب بکشید.
 
تصویر با عنوان ترسیم یک اسب مرحله 9
بر اساس طرح کلی، اسب را بکشید.
 
تصویر با عنوان ترسیم یک اسب مرحله 10
خطوط غیر ضروری را پاک کنید.
تصویر با عنوان ترسیم اسب مرحله 11
اسب خود را رنگ کنید!

روش چهارم نقاشی سر یک اسب واقعی

تصویر با عنوان ترسیم یک اسب مرحله 12
دو دایره بکشید که از جهت اریب پیروی می کنند. مورد زیر باید کوچکتر از دایره بالا باشد. این دایره ها را با استفاده از یک مستطیل به هم وصل کنید.
تصویر با عنوان ترسیم یک اسب مرحله 13
یک خط منحنی بکشید که دو دایره را نیز در یک طرف به هم وصل می کند. گردن اسب را ترسیم کنید.
تصویر با عنوان ترسیم اسب مرحله 14
گوش ها را در قسمت بالایی سر اضافه کنید.
تصویر با عنوان ترسیم اسب مرحله 15
با استفاده از اشکالی که کشیده بودید، صورت اسب را ترسیم کنید.
تصویر با عنوان ترسیم اسب مرحله 16
چشم ها را با استفاده از شکل های بادام و بینی اضافه کنید.
تصویر با عنوان ترسیم اسب مرحله 17
موهای اسب را با ضربات منحنی تصادفی بکشید.
تصویر با عنوان ترسیم اسب مرحله 18
برای نمای دقیق تر، سکته های بسیار کوتاه و نرم را روی برخی از نواحی صورت که به احتمال زیاد با سایه تیره شده اند، ترسیم کنید.
تصویر با عنوان ترسیم اسب مرحله 19
خطوط غیر ضروری را پاک کنید
تصویر با عنوان ترسیم یک اسب مرحله 20
نقاشی را رنگ آمیزی کنید.
تصویر با عنوان ترسیم اسب مرحله 21
تمام شده.
Instagram Logo Small TabanToys.com
Telegram Logo Small TabanToys.com
Logo Rubika App TabanToys.com
Phone Logo Small TabanToys.com
سبد خرید

ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

محصولات
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من