خرید عمده بازی پیکولوژیست زینگو (12)

بازی رنگ بازیا زینگو یک بازی گروهی جذاب و مهیج است که در هر مکان و محافلی میتوانید ازآن استفاده کنید و ساعت ها مشغول به بازی و سرگرمی باشید از این رو والدین میتوانند با خرید بازی گروهی رنگ بازیا زینگو هدیه مناسبی به کودک دلبند خود بدهند.

شناسه 708
گرید

خرید عمده بازی پیکولوژیست زینگو (12)

ثبت سفارش

300 Made In Iran New TabanToys.com

قیمت پایه:
۱,۸۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۱,۷۳۸,۵۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۱,۶۴۷,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۱۲ عدد
۱,۸۳۰,۰۰۰ ریال

1 عدد در انبار

عددی
کارتنی
شناسه محصول 708
تاریخ بروزرسانی 1403/03/05
بسته‌ بندی تکی

جعبه‌ای

تعداد در کارتن

12 عدد

ثبت سفارش

300 Made In Iran New TabanToys.com

قیمت پایه:
۱,۸۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۱,۷۳۸,۵۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۱,۶۴۷,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۱۲ عدد
۱,۸۳۰,۰۰۰ ریال

1 عدد در انبار

عددی
کارتنی

توضیحات

توضیحات و مشخصات جامع بازی گروهی پیکولوژیست :

نحوه چیدمان بازی پیکولوژیست:

درابتدا کارتهای توصیف و کارتهای چهره را بُر بزنید و وسط بازی بگذارید. ( می توانید کارت های چهره را دو دسته بکنید و یک بار با کارتهای انسان و یک بار با کارت های حیوان بازی کنید) و حالا قاب عکسها را هم بگذارید وسط و بعد نشانهای امتیاز را دو دسته کنید و کنارهم بچینید.سپس حالا هر بازیکن یک دسته کارت بازی با رنگ مشخص برمیدارد و پس از اتمام تمام مراحل ذکر شده بازی پیکولوژیست برای یک بازی مهیج آماده است.

آموزش و روش بازی پیکولوژیست:

روش اول بازی :
ابتدا یک نفر میشه داور و کارتهای چهره را بُر میزند و 6عدد از کارت های چهره را بالای زمین بازی میچیند و سپس تاس میریزد و یه کارت از کارتهای توصیف برمیدارد و عددی که بروی تاس است، عدد جمله ای است که داور باید با صدا بلند بخواند. سپس داور به چهره ها نگاه میکند و یک چهره را که به توصیف نزدیک تراست انتخاب می کند و بدون این که بقیه بفهمن، کارت عدد مربوط به آن چهره را به پشت روی زمین میگذارد.و در ادامه حالا نوبت شماست که باید حدس بزنین داور کدام چهره را انتخاب کرده است و عدد چهره را انتخاب کنید وبشا رو زمین بزارید.
سپس اول داور کارت خودش را رو میکند و بعد از داور نوبت بقیه بازیکنان است که کارت هایشان را رو کنند.حالا هر بازیکنی که شماره انتخابیش با شماره داور یکی باشد هردو یک امتیاز میگیرند. نکته جالب اینجاست که اگر شماره انتخابی بازیکنان با داور یکی نباشد داور 3امتیاز منفی میگیرد.در اخر کسی که بیشترین امتیاز رابگیرد برنده بازی است.

روش دوم:
در این روش به قاب و کارت ها نیازی ندارید و یک نفر را داور انتخاب میکنید و به بقیه 6تا کارت چهره میدهد و بعد از آن داور تاس میریزد و یک جمله از روی کارت توصیف میخواند و چشماش هایش را میبندد و حالا نوبت بازیکنان است که یک کارت چهره که به توصیف داور نزدیک تر است انتخاب کند .( باید کارت ها را رو شده در یک ردیف بزارید وسط بازی ) حالا داور چشم هایش را باز میکند و از بین کارت هایی که بقیه بازیکنان انتخاب کرده اند و وسط بازی چیدن یک کارت را انتخاب میکند و بازیکنی که داور کارتش را انتخاب کند یگ امتیاز میگیرد.

محتویات درون بسته پیگولوژیست:

 1. 1عدد زمین بازی
 2. 8دسته کارت بازی هشت ضلعی ( 1 تا 6) در 6 رنگ مختلف
 3. 100 عدد کارت چهره انسان و حیوان
 4. 36 عدد کارت توصیف ( پشت و رو )
 5. 1عدد تاس
 6. 40 عدد توکن 1 امتیازی
 7. 20 عدد توکن 5 امتیازی
 8. 10 عدد توکن 10 امتیازی
 9. دارای بروشور بازی

نقد و بررسی بازی پیکولوژیست:

 1. باعث افزایش دقت و تمرکز میشود
 2. باعث افزایش مهارت اجتماعی میشود
 3. باعث تقویت مهارت تصمیم گیری میشود
 4. تعداد نفرات این بازی3 تا 8 نفراست
 5. رده سنی این بازی مهیج 10 سال به بالا است
 6. زمان این بازی جذاب بیشتر از نیم ساعت است

بازی رنگ بازیا زینگو یک بازی گروهی جذاب و مهیج است که در هر مکان و محافلی میتوانید ازآن استفاده کنید و ساعت ها مشغول به بازی و سرگرمی باشید از این رو والدین میتوانند با خرید بازی گروهی رنگ بازیا زینگو هدیه مناسبی به کودک دلبند خود بدهند.

خرید عمده بازی پیکولوژیست زینگو (12)

توضیحات

توضیحات و مشخصات جامع بازی گروهی پیکولوژیست :

نحوه چیدمان بازی پیکولوژیست:

درابتدا کارتهای توصیف و کارتهای چهره را بُر بزنید و وسط بازی بگذارید. ( می توانید کارت های چهره را دو دسته بکنید و یک بار با کارتهای انسان و یک بار با کارت های حیوان بازی کنید) و حالا قاب عکسها را هم بگذارید وسط و بعد نشانهای امتیاز را دو دسته کنید و کنارهم بچینید.سپس حالا هر بازیکن یک دسته کارت بازی با رنگ مشخص برمیدارد و پس از اتمام تمام مراحل ذکر شده بازی پیکولوژیست برای یک بازی مهیج آماده است.

آموزش و روش بازی پیکولوژیست:

روش اول بازی :
ابتدا یک نفر میشه داور و کارتهای چهره را بُر میزند و 6عدد از کارت های چهره را بالای زمین بازی میچیند و سپس تاس میریزد و یه کارت از کارتهای توصیف برمیدارد و عددی که بروی تاس است، عدد جمله ای است که داور باید با صدا بلند بخواند. سپس داور به چهره ها نگاه میکند و یک چهره را که به توصیف نزدیک تراست انتخاب می کند و بدون این که بقیه بفهمن، کارت عدد مربوط به آن چهره را به پشت روی زمین میگذارد.و در ادامه حالا نوبت شماست که باید حدس بزنین داور کدام چهره را انتخاب کرده است و عدد چهره را انتخاب کنید وبشا رو زمین بزارید.
سپس اول داور کارت خودش را رو میکند و بعد از داور نوبت بقیه بازیکنان است که کارت هایشان را رو کنند.حالا هر بازیکنی که شماره انتخابیش با شماره داور یکی باشد هردو یک امتیاز میگیرند. نکته جالب اینجاست که اگر شماره انتخابی بازیکنان با داور یکی نباشد داور 3امتیاز منفی میگیرد.در اخر کسی که بیشترین امتیاز رابگیرد برنده بازی است.

روش دوم:
در این روش به قاب و کارت ها نیازی ندارید و یک نفر را داور انتخاب میکنید و به بقیه 6تا کارت چهره میدهد و بعد از آن داور تاس میریزد و یک جمله از روی کارت توصیف میخواند و چشماش هایش را میبندد و حالا نوبت بازیکنان است که یک کارت چهره که به توصیف داور نزدیک تر است انتخاب کند .( باید کارت ها را رو شده در یک ردیف بزارید وسط بازی ) حالا داور چشم هایش را باز میکند و از بین کارت هایی که بقیه بازیکنان انتخاب کرده اند و وسط بازی چیدن یک کارت را انتخاب میکند و بازیکنی که داور کارتش را انتخاب کند یگ امتیاز میگیرد.

محتویات درون بسته پیگولوژیست:

 1. 1عدد زمین بازی
 2. 8دسته کارت بازی هشت ضلعی ( 1 تا 6) در 6 رنگ مختلف
 3. 100 عدد کارت چهره انسان و حیوان
 4. 36 عدد کارت توصیف ( پشت و رو )
 5. 1عدد تاس
 6. 40 عدد توکن 1 امتیازی
 7. 20 عدد توکن 5 امتیازی
 8. 10 عدد توکن 10 امتیازی
 9. دارای بروشور بازی

نقد و بررسی بازی پیکولوژیست:

 1. باعث افزایش دقت و تمرکز میشود
 2. باعث افزایش مهارت اجتماعی میشود
 3. باعث تقویت مهارت تصمیم گیری میشود
 4. تعداد نفرات این بازی3 تا 8 نفراست
 5. رده سنی این بازی مهیج 10 سال به بالا است
 6. زمان این بازی جذاب بیشتر از نیم ساعت است

ثبت سفارش

قیمت پایه:
۱,۸۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت سطح ۱:
۱,۷۳۸,۵۰۰ ریال
قیمت سطح ۲:
۱,۶۴۷,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:
۱۲ عدد
۱,۸۳۰,۰۰۰ ریال

1 عدد در انبار

عددی
کارتنی
300 Made In Iran New TabanToys.com
شناسه محصول 708
تاریخ بروزرسانی 1403/03/05
بسته‌ بندی تکی

جعبه‌ای

تعداد در کارتن

12 عدد

دیدگاه ها

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

همکار گرامی ، در راستای مسئولیت اجتماعی ، تجربه فروشتان از این محصول را در فروشگاه خود برای بقیه همکاران به اشتراک بگذارید “بازی پیکولوژیست زینگو (12)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *