مراقبت های دوران بارداری | نکات مهم هنگام بارداری

فهرست مراقبت های دوران بارداری | نکات مهم هنگام بارداری

نکات طلایی و مهم در هنگام بارداری

بارداری در ابتدا نوزاد را تنها بگذارید

بهتریـن توصيـى علـوم عصب شناسـی بـه مـادران آینـده که می خواهنـد در نیمــی اول دوران بارداری پیشرفت مغـزی نوزادشان را بهبود ببخشند ، در یک جملـه ایـن اسـت : هیچ کاری نکنید . نیازی نیست در این مرحلـه بـا نوزادتان فرانسوی صحبت کنید یا برایش موتزارت پخش کنید . هنـوز گوش های نوزاد با مغزش هماهنگی پیدا نکرده است ، نوروژنز ( رشد و توسعه ی بافت عصبی ) ، بزرگ ترین وظیفـه ی مـغـز نـوزاد در این مقطع زمانی ، به شکلی خـودکار پیش می رود . فقط کافی سـت مـکان آرامـی پیـدا کنید که به طور مرتب بتوانیـد بـالا بیاورید و فولیک اسید تجویزی پزشک تان را بخورید تا از نقص لوله عصبی ( نـوزاد ) جلوگیری کنید .

هر روز ۳۰۰ کالری بیشتر دریافت کنید

افزایش وزن طبیعی سـت و زنـان بـاردار بایـد خودشـان را آماده ی گردشـدن کنند ! مادرانی که تغذیه ی درستی ندارند ، نوزادانی کوچک تر به دنیا می آورند که دچـار سـوء تغذیه هستند . اندازه ی مغـز هـم بـه شـدت بـه قـدرت مغز بستگی دارد . اغلب زنـان بایـد در طـول بـارداری روزانه ۳۰۰ کالری بیش تر دریافـت کننـد . پزشک تان در ایـن مـورد بـا شـما صحبت خواهد کرد .

میوه و سبزیجات بخورید

بهترین توصیـه هنـوز هـم هـمـان توصیـه ی قدیمی ست : رژیمی متعادل از میوه ها و سبزیجات . ایـن همـان تجربه های غذایی بشـر در طول تاریخ تكامـل اجتناب ناپذیرش است . متخصصان اطفـال توصیه می کنند در کنار اسید فولیک ، غذاهایی غنی از آهـن ید ، ویتامین ب ۱۲ و امگا ۳ مصـرف شـود . آن برنامه یادتـان هـسـت کـه مادرانی که آب هویج نوشـیده بودند ، فرزندانی داشتند که به آب هویج علاقه داشتند ؟ ایـن موضـوع هـنـوز جـای تحقیق و بررسی دارد ، ولی احتمالا اگر می خواهید کودک تـان علاقـی زیـادی بـه ســبزیجات داشـته باشـد ( یا حداقـل از آنهـا متنفـر نباشـد ) ، بایـد خودتـان هـم در سه ماهـه ی آخـر بـارداری سبزیجات و میوه های زیادی بخورید

هر روز ۳۰ دقیقه ورزش هوازی کنید

من و همسرم در طول هر دو دوره ی بارداری اش در کنار هم به پیاده روی می رفتیم . هنـوز هـم اغلب در آن مسیرها پیاده روی می کنیـم و بـه یـاد می آوریـم – که در هر دوره ی بارداری چه احساساتی داشتیم . ورزش برای مـان خاطـرات زیادی ایجـاد کرده است . همه می داننـد که ورزش باعـث كاهش استرس می شـود و گلوکوکورتیکوئیدهای غارتگر را از نورون هـای آسیب پذیر نـوزاد و در ضمـن مـادر ، دور می کنـد . ورزش باعـث آزادشـدن مـوادی شیمیایی می شـود کـه بـرای مغز عالی ست و در ضمـن احـتـمـال ابتـلا بـه افسردگی بالینی و اختلالات اضطرابی را کم می کنـد . اول با پزشکتان مشورت کنیـد ؛ فقـط اوسـت – می دانـد شما چه ورزشی باید انجام دهید و چقدر بایـد بـرای آن وقت بگذاریـد نـوع ورزش و زمـان آن در مراحـل مختلـف بـارداری متفاوت خواهـد بـود .

استرس را در زندگی تان کاهش دهید

بارداری موضوعی استرس زاسـت و بـدن آمـادهی کنار آمـدن با آن اسـترس اسـت . ولـی اسـترس بیش از حد می توانـد بـه شـما و نوزادتان آسیب بزند . فراوانی بیش از حد کورتیزول ، نورون هـای در حال رشـد نـوزاد را هـدف قـرار می دهـد و رشـد مناسـب مـغـز را دچار اختلال می کند . تا حدی که می توانیـد و به خاطر خودتان و فرزندتان ، ایـن اسـترس مسموم کننده را از خودتان دور کنیـد

فهرستی از مکانهایـی تهیـه کـنـیـد کـه در آن جـا کنـتـرل اوضـاع از دسـت شـمـا خـارج می شـود

فهرسـتی بـه نـام « چیزهایی که واقعـا آزارم میدهنـد » تهیـه کنیـد . بعـد ، آنهایی را که کنترلی روی شـان ندارید ، علامـت بزنیـد . استرس مسموم کننده بـه خاطـر احساس درماندگی و ناتوانی ست . ایـن اسـترس ، دشـمن شماسـت .

کنترل اوضاع را در دست بگیرید

در دست گرفتن کنتـرل اوضـاع می توانـد بـه معنـی خارج شـدن از موقعیت های استرس زایی باشـد که در فهرست قبلی از آنها نام بردید . اگر نمی توانید این کار را بکنید ، به روشهایـی بـرای کم کردن استرس ناشی از آنهـا فـکـر کنید . تمرینات اروبیک برای تـان بسيار واجـب اسـت .

آقایان ! همسران باردارتان را گرامی بدارید

مثـل یـک ملکـه با همسرتان رفتار کنیـد . ظرف هـا را بشویید . برایـش گل بگیرید . در مـورد روزی که گذرانده از او سوال بپرسید . اگر در طـول دوران بارداری چنیـن رفـتـاری با همسرتان داشته باشید ، بهترین هدیه را به فرزندتان داده اید . ایـن بـه خاطـر آن است که یکی از چشمگیرترین منابع استرس در زنـان بـاردار ، رابطه شـان بـا همسران شـان اسـت . وقتی که مرد مثل یک کوه پشت همسرش بایستد ، آن زن حداقل یک دغدغـه فکـری کم تـر دارد .

وبگردی

لینک های مفید

سبد خرید

ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

محصولات
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من
نحوه محاسبه قیمت

پس از ثبت سفارش اول، براساس نوع تسویه و حجم خرید، درصد تخفیف ثابت بر روی تمام کالاها دریافت خواهید کرد که این درصد طی تماس تلفنی توسط کارشناسان ما ارزیابی خواهد شد.

حجم خرید

نوع تسویه

سطح قیمت

جینی

چکی

قیمت پایه

جینی

نقدی

سطح 1

کارتنی

چکی

سطح 1

کارتنی

نقدی

سطح 2

خاوری

چکی

سطح 2