مراقبت های دوران بارداری | نکات مهم هنگام بارداری

نکات طلایی و مهم در هنگام بارداری بارداری در ابتدا نوزاد را تنها بگذارید بهتریـن توصيـى علـوم عصب شناسـی بـه مـادران آینـده که می خوا...

ادامه مطلب

ده تا از پشت پرده های انیمیشن های معروف

ده تا از پشت پرده های انیمیشن های معروف حتما شما هم کودک یا کودکانی در خانه دارید که بی صبرانه منتظر شروع شدن کارتون و انیمیشن مورد عل...

ادامه مطلب

تماشای بیش از اندازه تلویزیون

آثار مخرب تماشای تلویزیون بیش از حد در کودکان + روش کاهش تماشای تلویزیون در کودکان

تماشای بیش از حد تلویزیون در کودکان را کنترل کنیم در ایالت متحده آمریکا، که در آنجا تمام خانه ها حداقل یک دستگاه تلویزیون دارند و بیش ...

ادامه مطلب