آموزش نقاشی مرد عنکبوتی ساده و زیبا

آموزش نقاشی مرد عنکبوتی

فهرست آموزش نقاشی مرد عنکبوتی ساده و زیبا

یک دایره کوچک بکشید و یک بیضی شکل با ته مخروطی اضافه کنید تا سر درست شود. به آرامی یک دایره در 1/2 بالای کاغذ خود بکشید. سپس یک بیضی با یک منحنی باریک در پایین بکشید که از پایین دایره امتداد دارد. پایین این بیضی شکل را کمی نوک تیز کنید تا چانه مرد عنکبوتی ایجاد شود.

 • خط را از پایین دایره پاک نکنید زیرا از آن به عنوان راهنمایی برای ترسیم جزئیات ماسک استفاده خواهید کرد.
 • پهنای قسمت بیضی شکل را 1/2 اندازه دایره ای که برای سر کشیده اید در آورید. اگر بیضی را خیلی پایین بکشید، فک خیلی بزرگ می شود.

2 خط عمودی برای گردن ترسیم کنید و یک بیضی افقی برای سینه ایجاد کنید. یک خط عمودی کوتاه از هر طرف فک در جایی که به طرف سر می رسد پایین بکشید. یک بیضی به صورت افقی بکشید تا خط بالای بیضی خطوط گردن را لمس کند. عرض بیضی را به اندازه عرض بالای سر تا چانه و طول آن را حدود 2 برابر طول سر قرار دهید.

نکته: هنگام طراحی به آرامی فشار دهید تا بتوانید به عقب برگردید و پس از اتمام طراحی، دستورالعمل ها را پاک کنید.

2 خط مستقیم ایجاد کنید که از بیضی به سمت پایین زاویه داشته باشند تا وسط تنه ایجاد شود. فضایی به اندازه عرض بیضی بگذارید و یک خط افقی زیر بیضی بکشید تا به شما ایده دهد که کمر کجاست. سپس یک خط مستقیم از انتهای هر بیضی به سمت پایین تا انتهای خط کمر بکشید. 

 • اندازه دور کمر تقریباً 3/4 اندازه بالای سینه است.
برای آموزش نقاشی بیشتر کلیک کنید

یک پنج ضلعی وارونه را ترسیم کنید تا پایین ترین قسمت بالاتنه را مشخص کنید. یک خط مستقیم کوتاه بکشید که از هر انتهای تنه میانی پایین می آید. خطوط را از بدن دور کنید زیرا باسن مرد عنکبوتی در اینجا قرار دارد. سپس از پایین این خطوط یک V شکل بکشید که پایین تنه را ایجاد می کند.

 • پایین V شکل را گرد کنید تا یک فاق واقعی بکشید.
 • قسمت پایین تنه را به اندازه 1/2 پهنای قسمت سر یا سینه بکشید.

یک نیم دایره با یک دایره کوچک زیر آن برای شانه و بازو بکشید. یک نیم دایره در 1 انتهای بیضی قفسه سینه ترسیم کنید. نیم دایره را به اندازه 3/4 از سمت قسمت قفسه سینه به سمت پایین بکشید. سپس یک U شکل گرد بکشید که از پایین نیم دایره امتداد دارد. پایین شکل منحنی را طوری بکشید که با مرکز قسمت میانی تنه همسطح شود. 

 • این کار را در سمت مخالف تنه تکرار کنید تا شانه دیگر و قسمت بالای بازو مشخص شود.

یک مستطیل بیضی و باریک از بالای بازو ایجاد کنید تا ساعد ایجاد شود. یک بیضی عمودی که به پایین U شکل متصل است را ترسیم کنید. این بیضی را به اندازه U شکل در آورید. سپس یک مستطیل عمودی بکشید که از پایین بیضی امتداد دارد. مستطیل را باریک تر کنید تا یک مچ باریک ایجاد شود.

 • پایین مستطیل را طوری بکشید که با خط پایین تنه همسطح شود.
 • این کار را برای بازوی دیگر نیز تکرار کنید.

یک دایره کوچک در پایین مستطیل بکشید تا یک طرح کلی برای یک مشت ایجاد کنید. برای اینکه مشت های کمی گره شده به مرد عنکبوتی خود داشته باشید، یک دایره به پایین مستطیل متصل کنید. دایره را کمی بیشتر از بیضی هایی که برای بازو کشیده اید پهن کنید. 

 • به یاد داشته باشید که این کار را برای بازوی دیگر نیز انجام دهید.

2 خط و دایره U شکل که از بالاتنه امتداد دارند را ترسیم کنید. برای درست کردن پاها و زانوها، از یک طرف پایین تنه، یک U شکل ایجاد کنید. طول آن را به اندازه 1/2 کل نیم تنه و 1/2 پهنای قسمت پایین تنه ایجاد کنید. سپس یک دایره به اندازه مشت زیر U شکل بکشید تا زانو ایجاد شود.

 • این کار را برای پای مخالف نیز انجام دهید.

یک مستطیل U شکل و عمودی زیر دایره زانو برای ساق پاها درست کنید. به آرامی یک U شکل دیگر را ترسیم کنید که از زانو به پایین کشیده می شود. آن را 1/2 برابر طول دایره زانو و 1/2 برابر پهنای شکل بالای ساق پا بکشید. برای تکمیل ساق پا، یک مستطیل عمودی به پایین U شکل اضافه کنید. طول این مستطیل را به اندازه U شکل بگیرید.

 • اینها را روی پای مقابل نیز بکشید، اما آنها را با یک زاویه کمی درست کنید تا به نظر برسد که مرد عنکبوتی وزن خود را روی این پا گذاشته است.

 1. پاها را طوری ترسیم کنید که به نظر برسد مرد عنکبوتی یک پا به جلو اشاره کرده است. به پای راست مرد عنکبوتی، یک مثلث در پایین ساق ایجاد کنید. مثلث را طوری قرار دهید که نقطه بالایی با پایین مستطیل تماس داشته باشد و 2 نقطه دیگر را در جایی قرار دهید که قسمت پایین پا شروع می شود و به پایان می رسد. برای کشیدن پای مخالف، 2 خط عمودی ایجاد کنید که مستقیماً از ساق پا پایین می آیند. یک خط افقی کوتاه برای اتصال آنها ترسیم کنید.

  • کشیدن یک پای مربعی شکل باعث می شود به نظر برسد که پا به سمت جلو است.

یک خط عمودی در سر بکشید. برای ایجاد یک دستورالعمل برای قرار دادن چشم ها، یک خط مستقیم از بالای سر به پایین تا پایین چانه ترسیم کنید. به آرامی فشار دهید زیرا بعداً این خط را پاک خواهید کرد. 

2 مثلث را طراحی کنید که خط راهنما را در مرکز سر لمس می کند. هر مثلث را طوری قرار دهید که 1 نقطه وسط خط پایین لمس شود. یک نقطه دیگر را به خط راهنمای عمودی نزدیک کنید، اما اجازه ندهید نقطه آن را لمس کند. سپس، نقطه نهایی را به سمت معبد بکشید و خطوطی را برای اتصال هر نقطه بکشید.

 • این مثلث ها طرح کلی چشم های ماسک مرد عنکبوتی هستند.

نقطه پایین هر مثلث را گرد کنید و نقطه بالایی را به سمت معبد گسترش دهید. روی نقطه پایین هر مثلث بکشید تا پایین چشم ها خمیده شود. برای اغراق در بالای چشم، هر یک از گوشه های بالایی را به سمت شقیقه قرار دهید.

 • اگر ترجیح می دهید، گوشه داخلی بالای چشم را نیز خمیده کنید.

خطوط مستقیمی بکشید که مانند تار بین چشمان مرد عنکبوتی تابش می کنند. مداد خود را روی خط عمودی بین چشم ها قرار دهید و دوباره روی آن بکشید تا تیره شود. سپس یک خط مستقیم ایجاد کنید که از وسط چشم ها به سمت بالای سر با زاویه کشیده شود. به کشیدن این خطوط مستقیم در اطراف سر ادامه دهید و بین هر کدام فاصله بگذارید.

 • در صورت نیاز به کمک برای ایجاد خطوط کاملاً مستقیم برای بافته از خط کش استفاده کنید.

نکته: از کشیدن روی چشم هایی که به تازگی ساخت آن ها را تمام کرده اید، خودداری کنید. اگر فراموش کردید، آنها را پاک کنید یا در چشم ها سایه بزنید تا یکدست شوند.

خطوط منحنی کوچکی بین هر خط مستقیم ایجاد کنید تا بافته شود. از خطوطی که درست بالای چشم هستند شروع کنید. خطوط کوچکی ایجاد کنید که در وسط منحنی شوند و با خطوط مستقیم در انتهای آن وصل شوند. این کار را به سمت سر انجام دهید، خطوط منحنی را بزرگتر کنید تا به خطوط مستقیم متصل شوند.

 • خطوط تار پایینی را به جای اینکه به سمت پایین بکشید به سمت بالا منحنی کنید زیرا به سمت مرکز صورت مرد عنکبوتی کشیده شده اند.

برای اتصال اشکال بیرونی بدن مرد عنکبوتی یک خط پررنگ بکشید. یک مداد گرافیتی تیره‌تر بردارید و از آن برای کشیدن از خط گردن، روی شانه و پایین لبه‌های بیرونی بازو استفاده کنید. سپس طرح کلی بالاتنه و قسمت بیرونی پاها را بکشید. خطوط روی پاهای خود را بکشید و در امتداد پاهای داخلی به سمت بالا بکشید.

 • این خط پررنگ را با اتصال شکل های طرح کلی صاف کنید.

نکته: خط دور زانو و آرنج را کمی برآمده کنید تا مفاصل را نشان دهد.

منحنی های کوچکی را روی قفسه سینه و قسمت بالایی پاها اضافه کنید تا ماهیچه ها را نشان دهند. برای برجسته کردن ساختار عضلانی مرد عنکبوتی، یک خط افقی نزدیک پایین بیضی قفسه سینه بکشید. خط را در هر طرف قفسه سینه از وسط به سمت پایین منحنی کنید. سپس، یک خط مستقیم کوتاه در نزدیکی هر قسمت داخلی ران بکشید. آنها را به سمت زانو زاویه دهید تا شبیه عضلات برآمده به نظر برسند. 

 • اگر می‌خواهید ماهیچه‌های بیشتری بکشید، چند خط افقی کوتاه را ترسیم کنید که به سمت شکم مرد عنکبوتی منحنی می‌شوند.

بند انگشت هر مشت گره شده را بکشید. برای کشیدن دست راست مرد عنکبوتی، طرح کلی انگشت شست او را طوری بکشید که به نیم تنه او نزدیک شود. سپس، فقط چند بند انگشت بکشید زیرا همه آنها از دید شما قابل مشاهده نیستند. برای کشیدن دست چپ، انگشت شست او را به نیم تنه نزدیک کنید و 2 یا 3 بند انگشت در امتداد دست گره شده بکشید.

یک آرم مرد عنکبوتی را در مرکز سینه او ترسیم کنید. لوگو را به همان اندازه که دوست دارید دقیق یا ساده کنید. با ساختن یک الماس کوچک در وسط سینه شروع کنید. سپس، یک الماس کمی کوچکتر بالای الماس اول بکشید تا قسمت پایینی همپوشانی داشته باشد. روی الماس ها سایه بزنید و 4 خط کوتاه بکشید که از مرکز 2 الماس به سمت بالا کشیده می شوند. 4 خط کوتاه که از مرکز الماس ها به سمت پایین است، ایجاد کنید.

 • اگر طراحی مرد عنکبوتی شما کوچک است، لوگو را کوچک نگه دارید و نگران ترسیم تمام جزئیات نباشید.

قسمت های قرمز لباس اسپایدرمن را مشخص کنید. روی هر ساق پا یک خط افقی بکشید تا چکمه ها به رنگ قرمز در بیایند و یک خط افقی ایجاد کنید که روی هر ساعد منحنی می شود تا نشان دهنده دستکش باشد که آن هم قرمز است. یک خط افقی زیر هر شانه به سمت قفسه سینه بکشید. هر خط را تا کمر منحنی کنید. هر یک از این خطوط یک بخش باریک ایجاد می کند که از پایین تنه عبور می کند. سپس یک خط افقی در امتداد کمر بکشید تا نیم تنه از نیمه پایینی لباس جدا شود. 

 • قسمت های بلند کنار تنه را به اندازه دلخواه پهن یا باریک کنید.

 1. روی سینه، چکمه ها و ساعدها تارهایی بکشید. خطوط عمودی را از طریق هر یک از بخش هایی که قرمز می شوند بکشید. خطوط را طوری ترسیم کنید که به شکل بدن مرد عنکبوتی درآیند. سپس، خطوط افقی ایجاد کنید که در وسط هر بخش بین خطوط عمودی منحنی شوند.

  • بین هر خط عمودی فاصله کمی بگذارید. اگر خطوط خیلی نزدیک باشند، تار را نخواهید دید.

اگر دوست دارید دستورالعمل ها و رنگ های غیر ضروری را در Spiderman پاک کنید. اگر می‌خواهید نقاشی پررنگ‌تر به نظر برسد، از یک خودکار برای کشیدن روی تمام خطوطی که می‌خواهید قابل مشاهده باشند استفاده کنید. پس از خشک شدن جوهر، دستورالعمل ها را پاک کنید. سپس از مدادهای رنگی استفاده کنید تا قسمت های تار را قرمز کنید. قسمت های باقیمانده را آبی رنگ کنید.

 • برای برجسته کردن ماهیچه ها، آنها را با مداد رنگی مشکی سایه بزنید.

تمام شده. هر سوالی داشتید می توانید در قسمت کامنت ها از ما بپرسید
سبد خرید

ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

محصولات
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من
نحوه محاسبه قیمت

پس از ثبت سفارش اول، براساس نوع تسویه و حجم خرید، درصد تخفیف ثابت بر روی تمام کالاها دریافت خواهید کرد که این درصد طی تماس تلفنی توسط کارشناسان ما ارزیابی خواهد شد.

حجم خرید

نوع تسویه

سطح قیمت

جینی

چکی

قیمت پایه

جینی

نقدی

سطح 1

کارتنی

چکی

سطح 1

کارتنی

نقدی

سطح 2

خاوری

چکی

سطح 2